University of Hope, aflevering 2 ‘Perspectief voor dalend Nederland’

Kanselarij te Leeuwarden
Datum
vr 25 MEI

Beschrijving

Naar aanleiding van de presentatie van het resultaat van het atelier Naar een nieuwe aanpak voor het veen het Lage Midden van Fryslân’ spreken we tijdens deze aflevering van University of Hope over antwoord op de vraag hoe het verder moet met de veengebieden in Nederland. In Friesland, maar ook in Holland en Utrecht is de problematiek rond het veen (bodemdaling, CO2-uitstoot, waterproblematiek, landschapspijn) nijpend. Aan allerlei tafels wordt inmiddels druk naar oplossingen gezocht. In het veen-atelier van Places of Hope is de opgave in het licht van de lange termijn (2050) geplaatst en wordt een perspectief geschetst vanuit de samenhang der dingen.

Programma / aanmelden