Save The Date! Regio van de Toekomst, De Koers

Pakhuis de Zwijger te Amsterdam
Datum
vr 30 NOV

Beschrijving

In de spectaculaire Grote Zaal van Pakhuis de Zwijger presenteren de acht teams van Regio van de Toekomst de tussenbalans van hun ontwerpproces.
 

De tijden: 10:00 - 15:00

 

De locatie: Pakhuis De Zwijger, ochtendprogramma Grote Zaal, middagprogramma 5e etage!

 

def Regio van de Toekomst Flyer 30 november print 02

 

Vrijdag 30 november is het zover: we maken we de tussenbalans op van de eerste resultaten van Regio van de Toekomst. De ontwerpteams presenteren hun ‘storyline’ op hoofdlijnen en we krijgen samen inzicht in de koers die ieder team vaart.

 
We maken ons op voor een serie verrassende en inspirerende presentaties van de ontwerpteams en zoeken volop de discussie op met en tussen alle deelnemers aan deze bijeenkomst: de 8 ontwerpteams, partijen uit de 4 regio’s, het NOVI-team en andere rijksvertegenwoordigers en bovenal de brede groep vakgenoten vanuit de BNSP en NVTL.
Dit belooft een mooi moment van debat en inspiratie te worden!
 
Het doel: inzicht krijgen in de ‘storyline’ van ieder van de 8 ontwerpteams en het ‘verrijken’ en aanscherpen van hun verhaal vanuit een openbaar advies ter plekke!
 

PROGRAMMA


9.30 uur


Inloop en Tafelschikking

10.00 uur


Welkom door Rob van der Velden en Ben Kuipers, voorzitters BNSP en NVTL

 

Introductie van de pitches en de Tafels, Edwin van Uum, gespreksleider


10.15 uur


Pitches en openbare adviezen:

 


Regio Waddenkust-Eemsdelta: energie en klimaat

  • Abe Veenstra, Abe Veenstra landschapsarchitect
  • Ruut van Paridon, van Paridon X de Groot
 

Regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley: next mobility en verstedelijking

  • Bernadette Jansen, BVR adviseurs
  • Jeroen Ruitenbeek, Palmbout Urban Landscapes
 

Regio Flevoland: toekomst van de landbouw

  • Peter Veenstra, LOLA landscape architects
  • Berdie Olthof, Feddes-Olthof landschapsarchitecten
 

Regio Zuid-Holland: circulariteit in de bouwopgave

  • Anneloes Nillisen, Defacto Architecture & Urbanism
  • Marco Vermeulen, Studio Marco Vermeulen
 

Na de twee pitches van de beide teamcaptains per regio formuleert iedere Tafel een openbaar advies: versterkend, richtinggevend, enthousiasmerend

12.30 uur

Lunchbreak!

 
13:30

 
The Next Step.

 

Deelnemers gaan samen per regio met de betreffende ontwerpteams reflecteren over de verkregen openbare adviezen voor verdere uitwerkingen.

14:30

Wrap-Up!

 

Korte statements over de betekenis van het werk van de ontwerpteams voor de regio’s en de NOVI. Wat valt op? Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar liggen de kansen?

15:00 uur


Ben Kuipers en Rob van der Velden sluiten de middag met een vooruitblik naar de eindbijeenkomst op 14 februari 2019

 

meld je aan!