University of Hope, aflevering 8 ‘Regio en rijk in gesprek over toekomst Friese veenweidegebied’

de Kanselarij te Leeuwarden
Datum
di 13 NOV

Beschrijving

Graag willen wij u uitnodigen voor University of Hope, aflevering 8 ‘Regio en rijk in gesprek over toekomst Friese veenweidegebied’ die zal plaatsvinden op dinsdag 13 november 2018.


Op 13 november 2018 gaan rijk en regio met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese veenweidegebied. Dit symposium is bestemd voor alle betrokkenen bij het Friese veenweideprogramma, zowel in Friesland, bij kennisinstellingen als bij het rijk.  U bent van harte welkom! 

Het symposium is een vervolg op de drukbezochte 'University of Hope' van 25 mei in de Kanselarij in Leeuwarden. Daar is een nieuwe toekomst voor het veenweidegebied besproken en bediscussieerd, klik hier voor het verslag.

Hier vindt u de uitnodiging. U kunt zich via de link in de uitnodiging aanmelden of via deze aanmeldlink