2e dag Cursus Toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen

Belmonte Arboretum te Wageningen
Datum
do 16 MEI

Beschrijving

2de dag:   

s’ morgens: Groeivoorspelling en het maken van groeicurven voor houtige gewassen + practicum  (Frits Ruyten, Ruyteninstituut)   

   

s’ middags:  eerste ontwerp met alleen houtige gewassen  (Churchillweg, Tarthorst) 

 

Meer informatie