4e dag cursus toekomstbestendig ontwerpen met beplantingen

Belmonte Arboretum te Wageningen
Datum
vr 28 JUN

Beschrijving

4de dag: 

s’ morgens: Toepassing inheemse kruiden (Jojanneke Bijkerk, Cruydt-Hoeck)          

          

s’ middags: derde ontwerp  houtige gewassen met gezaaide kruidachtige gewassen (Renkums Beekdal)  

 

Meer informatie.