Bijeenkomst Stimuleringsfonds creatieve industrie

CBK Zeeland te Middelburg
Datum
wo 4 SEP

Beschrijving

Op woensdag 4 september vindt naar aanleiding van de Regionale Energiestrategieën (RES) een GO! RES bijeenkomst plaats bij CBK Zeeland te Middelburg. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks van acht landelijke bijeenkomsten over de ruimtelijke impact van het Klimaatakkoord, georganiseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Vereniging Deltametropool. Beleidsmakers, ambtenaren en ontwerpers zijn uitgenodigd om aan de hand van praktische voorbeelden en verkennende ontwerpstudies in gesprek te gaan over kansen en knelpunten bij het ontwikkelen van de Regionale Energiestrategieën en de rol van ontwerp daarbij. Kennisuitwisseling tussen de werelden van beleid, ontwerp en governance tussen de verschillende regio’s staat centraal in deze bijeenkomsten.

 

logo stimuleringsfonds lang

 

Op dit moment wordt in dertig regio’s door gemeenten, provincies en waterschappen intensief samengewerkt om de nationale doelen uit het Klimaatakkoord samen met lokale stakeholders naar Regionale Energiestrategieën (RES’en) te vertalen. Een complex bestuurlijk proces, waarin veel belangen spelen en binnen een hele strakke planning ingewikkelde keuzes moeten worden gemaakt. Zeeland loopt als regio voorop met dit proces. Het Zeeuws Energieakkoord heeft op de drie onderwerpen Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Energieopwekking reeds bouwstenen ontwikkeld met concrete actiepunten voor een concept energiestrategie.

 

Belang ontwerp

Wat vaststaat is dat de keuzes die in de RES'en worden omschreven een fysieke impact op de ruimtelijke inrichting van ons land zullen hebben. Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke inrichting niet uit het oog verloren raakt bij deze keuzes is het belangrijk ontwerpers van meet af aan bij dit ambtelijke en bestuurlijke proces te betrekken. Zij kunnen de ruimtelijke consequenties van keuzes inzichtelijk maken, verschillende toekomstscenario’s verkennen en helpen om effectieve implementatiestrategieën te ontwikkelen.GO! RES is bedoeld om de werelden van beleid, ontwerp en governance bij elkaar te brengen en de betrokken partijen verder op weg te helpen.

 

Programma

 

Datum: woensdag 4 september
Aanvang: 14 – 17 uur
Locatie: CBK Zeeland, Balans 17 Middelburg


Tijdens de bijeenkomst zullen ontwerpers en beleidsmakers diverse plannen, visies en projecten presenteren, waaronder de voorlopige resultaten van het project POP-DOWN MELT-UP.

Wij nodigen u hier graag voor uit!

Meld u hier aan voor deze bijeenkomst.