Basis masterclass Prettige Plekken

Breda
Datum
wo 15 NOV

Beschrijving

De openbare ruimte speelt een grote rol in het dagelijks leven van mensen en de aantrekkelijkheid van steden en dorpen. Een prettige en bruikbare openbare ruimte is essentieel voor de leefbaarheid en draagt bij aan gezondheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

Tijdens de basismasterclass, die vanwege de grote belangstelling nu voor de vierde keer wordt herhaald, leert u door de ‘bril van de gebruiker’ te kijken bij het inrichten van de openbare ruimte en ziet u welke voordelen (én gevolgen) dat heeft. De basismasterclass behandelt de belangrijkste voorwaarden voor een goed gebruikte openbare ruimte, de Vier V’s: Veiligheid, Verblijf, Variatie en Verplaatsing.

Voor wie?
Landschapsarchitecten, planologen, stedenbouwkundigen, toeleveranciers, belangenverenigingen, kennisinstituten, onderwijsinstellingen, advies- en ingenieursbureaus, beleids- en beheermedewerkers bij kleine én (middel)grote gemeenten.

Meer informatie en aanmelden:http://www.prettigeplekken.nl/masterclasses