Kennisdeeldag ‘De Klimaatbestendige Stad’

De poort van Limburg te Weert
Datum
do 25 JAN

Beschrijving

Uitnodiging Kennisdeeldag donderdag 25 januari 2018

‘De Klimaatbestendige Stad’

Wij nodigen u van harte uit voor de eerste Kennisdeeldag van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving. De dag heeft als thema ‘De Klimaatbestendige Stad’. We gaan trends bespreken en kennis en ervaringen met klimaatadaptieve maatregelen uit KCNL-projecten delen. Vervolgens gaan we in gezamenlijkheid vervolgvragen oppakken. Het programma voorziet in aantrekkelijke inleidingen van keynote speakers, masterclasses en workshops. We kijken er naar uit u te ontmoeten op 25 januari 2018 te Weert en verzoeken u zich hiervoor aan te melden via onderstaande link. 

Aanmelden en meer informatie.

 

Programma

Dagvoorzitter Ger van Laak - KCNL

09:30 uur Inloop en ontvangst met koffie en thee

10:00 uur Welkom door M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc -wethouder Openbare Ruimte te Weert

10:15 uur Klimaatbestendig in KCNL perspectief - opening en introductie KCNL door Ir. E. (Evelyne) van Dongen - programmamanager KCNL,

10:30 uur Klimaatbestendige stad in vogelvlucht - schetsen van trends door keynote speaker Dr. P. (Paul) van Eijk - strategisch adviseur en programma-manager voor de stimuleringsgroep Innovatie, Waterschap Vallei en Veluwe

  • 2050 toekomstbestendig Nederland
  • Het kabinetsbeleid voor de komende 4 jaar
  • De omgevingswet en omgevingsvisie

 

11:00 uur Verdieping door Verbinding - weten, willen, werken met klimaatadaptatie in de stad

door keynote speaker Ir. E. (Edwin) van der Strate - manager klimaatadaptatie bij Tauw

  • Ervaringen met en opbrengsten van klimaatadaptieve maatregelen uit de projecten‘Limburg Waterklaar’, ’Klimaatbestendigheid getoetst’ en ‘Innovatieve klimaatstresstest’
  • Weten, willen en werken als methodiek
  • De samenwerking tussen 4 O’s: overheden, private partijen, onderzoek en onderwijs
  • Een doorkijk voor vervolgvragen

 

11:30 uur Pitches vanuit casuïstiek

12:00 uur Lunchpauze tijdens markt

13:00 uur Ronde 1 - Masterclasses en workshops

14:00 uur Ronde 2 - Masterclasses en workshops

15:00 uur Plenaire terugkoppeling van tips en tops, reflectie op opbrengsten en vervolgafspraken
door Paul van Eijk en Ger van Laak

15:30 uur Ter afsluiting bent u uitgenodigd voor een hapje en drankje