OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad

Utrecht
Datum
do 22 FEB

Beschrijving

OmgevingsTour Utrecht

Utrecht groeit, steeds meer mensen trekken naar deze stad. Om plek te bieden aan al die mensen is er een grote verdichtingsopgave, bouwen binnen de grenzen van de stad. Interessante vraag voor de beroepsgroep stedenbouw en planologie is, hoe onze professie kan bijdragen aan een inclusieve stad waarin de maatschappelijke opgaven net zo belangrijk zijn als de groei.

Wellicht dat ook onze beroepsgroep uitgangspunten als “look at what’s strong, not at what’s wrong”, en “create health by creating communities”, kan versterken. Onder deskundige leiding gaan we presentaties, discussies en workshops aan om bovenstaand thema aan de orde te stellen.

 

Programma

13:00    Inloop Krachtstation en Welkom

13:15    Eva de Ruiter Inleiding door de middagvoorzitter

13:25   Nathan RozemaKrachtstation, een participatief herontwikkelmodel met maatschappelijke en

economische waarden

13:40    Ries van der Wouden – Planbureau voor de Leefomgeving; de leefomgeving als

maatschappelijke en ruimtelijke opgave

13:55    Ellen van Beckhoven – Gemeente Utrecht, vraagstelling aan de vakgroep over de  groeiopgave

van de stad vanuit maatschappelijke waarde

14:10    Wandeling door de wijk

15:00    Workshops

16:15    Terugkoppeling

17:00    Borrel

 

De Workshops

We bieden drie workshops, elk vanuit een ander perspectief maar wel met een focus op de relatie tussen stedenbouw en (het creëren van) maatschappelijke waarde.

  1. Kyra Kuitert, Bureau KM: De openbare ruimte: verbinden, ontmoeten, gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
  2. Judith de Koster, Bureau BGSV en Joris Haaften, stedenbouwkundige Gemeente Utrecht: Verdichtingsprojecten verbinden met maatschappelijke opgaven.
  3. Ellen van Beckhoven, Gemeente Utrecht: Wat kan de vakgroep bijdragen aan een inclusieve en gezonde leefomgeving bij de groeiopgave van Utrecht.

Met de OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad zetten we met de vakgroep in op het vergroten van inzicht:

  • In de bindende kracht om te werken vanuit maatschappelijke waarde;
  • Of en Hoe fysieke ontwerpopgaven te verbinden aan sociale en culturele vraagstukken in stedelijke verdichtingsgebieden;
  • Of ‘de gezonde mens’ als uitgangspunt meerwaarde heeft voor stedenbouw, (en misschien wel meer dan dat ‘de gezonde leefomgeving’ een doel op zich is?).

Meer informatie en inschrijving: https://www.bnsp.nl/omgevingstour-utrecht-gezonde-stad/