Hoe geven ruimtelijk ontwerpers en planners de energietransitie vorm?

Woensdag 14 juni 2017 om 20.00 te Pakhuis De Zwijger (routebeschrijving)

De Lezing 2017 wordt gegeven door landschapsarchitect Dirk Sijmons H+N+S  en wordt georganiseerd in samenwerking met de NVTL, BNSP en Pakhuis De Zwijger.

zwijger

De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft een enorme fysieke impact op onze omgeving. Denk aan windmolens in de Noordzee, woningen die van het aardgas af moeten en de aanleg van zogenaamde smart grids en warmtenetten. De opwekking en distributie van hernieuwbare energie vraagt om nieuwe infrastructuur zowel boven- en ondergronds. Kortom, werk aan de winkel voor ontwerpers, planologen, stedenbouwkundigen en andere ruimtelijke professionals. Hoe gaan we deze enorme opgave te lijf? Samen met Dirk Sijmons, vooraanstaand landschapsarchitect en schrijver van het boek ‘Landschap en Energie’, en andere professionals gaan we in gesprek over deze vraag.

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Reserveer hier alvast je plaats

Met medewerking van onder anderen:

guido 002                      taco 002         

Taco Kuijers                                  Guido van Loenen 
projectmanager POSAD,              hoofd R bij Rho, 
Spatial Strategies                          adviseurs voor de leefomgeving