Saskia Bottenberg (1989)  zit momenteel in haar afstudeerfase als student landschapsarchitectuur aan Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.

Haar ambitie is om de bekendheid van de NVTL bij studenten verder te vergroten. Ze vindt het belangrijk dat toekomstige vakgenoten op de hoogte zijn van ontwikkelingen die gaande zijn binnen het werkveld, omdat zij de toekomst voor het vakgebied verder gaan vormgeven. In de Blauwe Kamer van augustus 2014 zegt zij daarover 'Omdat ik bijna mijn studie heb afgerond en mijn eerste stap zet in het werkveld kijk ik nog onbevangen tegen zaken aan. Dat kan nieuwe inzichten opleveren die juist nu goed gebruikt kunnen worden om de vereniging ook voor de ontwerpers van de toekomst nog aantrekkelijker te maken’.

Saskia is bestuurslid sinds 2014.