Jelle Bennema is partner bij landschapsarchitectenbureau Deltavormgroep. Hij studeerde landschapsarchitectuur in Wageningen waar hij in 1991 afstudeerde.

Als bestuurlid en voorzitter van de commissie vakontwikkeling zet Jelle zich in om de kennisontwikkeling en onderlinge contacten tussen vakgenoten te bevorderen. 'Ik vind het belangrijk dat de vereniging er is voor haar leden. Wij zijn niet alleen een belangenbehartiger naar ook een club van enthousiaste en gedreven mensen. De passie voor ons vak verbind ons en maakt ons sterk. Die passie moeten we delen en uitdragen. Het onderhouden van je kennis en je netwerk is essentieel voor goed functionerende landschapsarchitecten. Wij organiseren het platform waar landschapsarchitecten elkaar kunnen ontmoeten en inspireren'

Jelle is bestuurslid sinds 2013