De commissie communicatie coördineert de verschillende manieren waarop de NVTL zich naar buiten toe presenteert. Het gaat daarbij onder andere om de vernieuwing, uitbreiding en het beheer van de website, het uitgeven van de digitale nieuwsbrief ‘Het kanaal’, het landelijk dagblad en de bijdrage van de NVTL aan de Blauwe Kamer. Daarnaast stimuleert de commissie een betere herkenbaarheid van de NVTL als spin het netwerk van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur.

Voorzitter en contactpersoon:

Leden: Harco van den Hurk, Dennis Kobus, Selinda Stompé