De commissie Vakontwikkeling van de NVTL  richt zich op het stimuleren van het inhoudelijke debat over de tuin- en landschapsarchitectuur. Hiermee worden twee doelen gecombineerd. Wij creeeren een  platform voor kennisuitwisseling en netwerkverbreding tussen landschapsarchitecten onderling. we dragen onze kennis van het vakgebied naar buiten toe uit door betrokkenheid in diverse projecten. 

Projecten : Voor 2019 staat het thema gezondheid  binnen het vakgebied centraal. 

De organisatie van de Triennale 2020 is in wording.  We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen ! 

Regio van de Toekomst  deel I (2018) en Regio van de toekomst II  in samenwerking met de BNSP (stedenbouwkundigen en Planologen).

Cursus: Pantencursus in het voorjaar (Wageningen)  en Bomen voor de toekomst. 

Voorzitter en contactpersoon: Jan Janse

Leden: Hans Dekker, Marchel Wim van Dongen en Willemien de Wolde,

(2018)_ Lucie Nijsen ( Projectcoordinator NVTL)