> Waarom lid worden

De NVTL behartigt de belangen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten/ontwerpers, levert een bijdrage aan de vakontwikkeling en biedt ondersteuning bij de beroepsuitoefening. Lid zijn van de vereniging is daarom van belang voor een ieder die in Nederland betrokken is bij het vak.
Vul daarom nu het aanmeldformulier in en word lid van de NVTL.

> Wat levert het u op

Het lidmaatschap van de NVTL levert meer op dan het kost. Hieronder vindt u een korte opsomming. Gedetailleerde informatie vindt u hier.

Uw belangen worden behartigd

De NVTL behartigt de collectieve belangen van het vakgebied. Dat doen we door doelgerichte lobby samen met andere beroepsverenigingen. Om als organisatie een stem te hebben in het maatschappelijke en politieke debat, hebben we voldoende achterban nodig. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk vakgenoten zich bij ons aansluiten.

U krijgt professionele ondersteuning

De vereniging biedt professionele ondersteuning op praktische vraagstukken rondom de beroepsuitoefening. Denk hierbij aan arbeidscontracten, auteursrecht, aanbestedingsrecht, verzekeringkwesties en de beroepservaringperiode. Door een intensievere samenwerking met de BNA en de BNSP wordt hard gewerkt om deze ledenservice verder te professionaliseren en uit te bouwen.

Uw werk wordt gepromoot

De NVTL promoot het werk van de aangesloten leden en bureaus. Via de eigen website en digitale nieuwsbrief. De vereniging is op relevante vakbeurzen en tentoonstellingen vertegenwoordigd met een stand waarbinnen de mogelijkheid is om op een relatief goedkope en efficiënte manier uw bureau en uw projecten te presenteren.

U blijft bij in uw vak

De verschillende commissies organiseren een veelvoud van activiteiten die gericht zijn op het uitwisselen en verdiepen van vakkennis samen met collega’s. Deze activiteiten bieden u ook de mogelijkheid om uw netwerk met collega’s en potentiële opdrachtgevers, politiek en onderwijs te vergroten. Een overzicht van door de NVTL georganiseerde activiteiten leest u hier.

U ontvangt kortingen

U verdient een lidmaatschap snel terug door de korting die u ontvangt op:
Kantoorbenodigdheden, verzekeringen, software, pensioenen, DNR 2005, en de Blauwe Kamer. Alle informatie leest u hier.

> Wie kan er lid worden

In principe kan iedereen die de Tuin- en Landschapsarchitectuur een warm hart toedraagt zich bij de vereniging aansluiten. Afhankelijk van uw situatie (student, praktiserend, werkzoekende etc.) zijn er verschillende tarieven.

> Aanmelden

U kunt lid worden door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar het secretariaat van de NVTL. U ontvangt van het secretariaat een bevestiging van uw inschrijving.
Bij het aanmelden wordt u gevraagd de gedragsregels van de vereniging te onderschrijven. Een kopie van deze gedragsregels kunt u hier downloaden.