Academie voor Landschap (18 okt, 1 nov, 22 nov) - NVTL

Academie voor Landschap (18 okt, 1 nov, 22 nov)

Details

“Ik rijd door Friesland en ik huil van binnen. Ik huil, omdat ik overal verlies om me heen zie.” De Friese bioloog Theunis Piersma voelt pijn wanneer hij kijkt naar het Friese landschap. Landschapspijn om precies te zijn.

In Nunspeet (outdoor centrum in Nunspeet) op 3 dagen van 10.00 tot 16.30 inclusief lunch.

Aanmelden
Locatie: Nunspeet
wo 18 oktober 2023

Op 18 oktober, 1 en 22 november wordt voor de vierde keer de leerlijn over omgaan met Landschapspijn georganiseerd door de Academie voor Landschap. Het thema is het verdwijnen of veranderen van landschap en biodiversiteit zoals we dat kennen en waar we waarde aan hechten.

Landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit worden zwaar belast door onder andere klimaatverandering, versnippering, en stikstofneerdaling. Hoe gaan we om met ecologisch verlies, voor onszelf, voor bewoners, bezoekers en anderen? Hoe kunnen we betrokkenheid bij het landschap opnieuw vormgeven? Hoe ga je het gesprek aan met bewoners en bezoekers? En waar vindt je zelf de bevlogenheid, zorg en passie om bij te blijven dragen aan een toekomstbestendig landschap?

Iedere bijeenkomst bestaat voor de helft uit inleidingen en uitwisseling van en met experts, en voor de helft uit een werksessie met uitwisseling en toepassing op de eigen praktijk. Theory U en Het werk dat weer verbindt van Joanna Macy vormen inspiratie en leidraad voor de gesprekken en werksessies.

Deze serie biedt ruimte aan landschapsprofessionals om op een andere manier te kijken naar hun beroep; wat komt er op ons af de komende jaren, hoe ga je het gesprek aan over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en uitsterven van soorten? Wat is onze rol in dit alles? Dit betekent dat we ook in zullen gaan op de situatie en professionele rol van de deelnemers. VVM, NVTL en Staatsbosbeheer organiseren deze samen. Deelname geldt als bijscholing voor het architectenregister.

Voorlopig programma

3 dagen van 10.00 tot 16.30 inclusief lunch.

Dag 1 – 18 oktober: Tussen Hoop en Wanhoop

Deze dag gaat over de menselijke relatie tot het landschap en de gevolgen van de verregaande scheiding tussen mens en landschap/natuur. De spreker neemt je mee in de urgentie van de huidige klimaat- en ecologische crisis, en Lian Kasper geeft een perspectief op mogelijke reacties op ‘slecht nieuws’ zoals apathie, technologisch optimisme, burn-out, depressie. Hoe kunnen we omgaan met de emoties die hiermee gepaard gaan?

Werksessie: Hoe ervaren we als landschapsprofessionals de urgentie van de huidige situatie? Hoe gaan we er mee om? In hoeverre kunnen we er iets mee in ons werk? Hoe kunnen we de toekomst tegemoet met frisse moed en energie? We werken met ‘het werk dat weer verbindt’ van Joanna Macy.

Dag 2 – 1 november: Wisselende Perspectieven

Hoe ga je om met emoties van bezoekers, bewoners en andere betrokkenen bij gebiedsprocessen? Hoe geef je zo’n proces vorm en hoe communiceer je verandering? Staatsbosbeheer neemt je mee in het praktijkvoorbeeld Strubben- Kniphorstbosch.

Landschappen worden meestal ingericht vanuit menselijke perspectieven en openbare ruimtes zeker. En Wat gebeurt er als we onszelf als mens minder centraal stellen? Hoe kunnen we landschap inrichten vanuit een niet-menselijke bril?

Dag 3 – 22 november: De kracht van Natuur

Waar doen we het ook alweer voor? Over verbinding met de schoonheid en overvloed van landschap en natuur als basis van wezenlijke motivatie en inspiratie. Hoe krijgen we mensen mee in enthousiasme voor de natuur?

Werksessie: Ervaringsoefeningen in de natuur. Hoe verbind jij je met de natuur? Waar haal je je inspiratie vandaan en hoe kun je zelf inspirerend zijn vanuit je eigen geraaktheid en passie? Met Lian Kasper.

…………………………………………………

  Tarief

€ 495,–  VVM-leden, NVTL-leden en werknemers Staatsbosbeheer (kortingscode: QJDDRBFZ)
€ 595,–  Reguliere deelnemers

Tarieven zijn exclusief BTW.

Locatie: Outdoor centrum in Nunspeet, goed bereikbaar met het OV.

Voor de annuleringvoorwaarden zie: onze algemene voorwaarden (.pdf).

Kostenloos annuleren kan tot een maand voorafgaand aan de eerste cursusdag. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U behoudt wel het recht om:
• een collega in uw plaats aan te melden, deze persoon treedt dan in uw rechten; of
• tegen betaling van 10% van de deelnamekosten met voorrang deel te nemen aan een eventuele herhaling van de cursus.