Deelnemers voor ontwerpstudie Stad x Ruimte gezocht - NVTL

Deelnemers voor ontwerpstudie Stad x Ruimte gezocht

Details

Wat: online informatiebijeenkomst waarin de opzet van de studie, de cases en de spelregels voor kandidatuur, selectie en deelname worden toegelicht.
Datum: vrijdag 26 maart
Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Meer informatie en inschrijven
ma 19 april 2021

Creatieve geesten en slimme koppen uit de praktijk gezocht voor deelname aan een internationale ontwerpstudie.

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en de Vereniging Deltametropool (VDM) lanceren gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Dit in samenwerking met een aantal Nederlandse en Vlaamse gemeenten.

Het doel is om stedelijke strategische locaties waar maatschappelijke opgaven om een herinrichting vragen te onderzoeken en te (her)ontwerpen, gericht op een hoger ruimtelijk rendement, meer leefomgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid. Welke functiecombinaties zijn hierbij wenselijk en kansrijk gezien de (maatschappelijke) behoeften en omgevingscondities? Hoe op innovatieve wijze functiecombinaties te integreren en de ruimte te optimaliseren, zodat economische, maatschappelijke en ecologische baten worden gegenereerd?

In de ontwerpstudie wordt een andere kijk op de ordening van stedelijke functies en transitieopgaven centraal gesteld en vanuit de doorsnede gezocht naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik. De potenties van de ondergrond, de openbare ruimte en het gebouw worden als vertrekpunt genomen. De centrale vraagstelling hierbij is: “Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving?”

De ontwerpstudie heeft als resultaat diverse ruimtelijke ontwerpen met toekomstbeelden en implementatiestrategieën. Er wordt gewerkt aan een aantal stedelijke locaties als casestudies. Voor elke casestudie wordt een multidisciplinair team gezocht van ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten), ingenieurs én de benodigde experten voor de ondergrondse ontwikkelingen zoals geo-technici, …..…

Het staat de teams vrij om zelf de benodigde expertise te poolen en zich kandidaat te stellen voor het ontwerpend onderzoek van één van de voorgestelde cases.

Nieuwsgierig? Belangstelling om eventueel als ontwerpteam te kandideren? Op vrijdagmorgen 26 maart van 10.00 – 12.30 uur wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd, via de website van het COB, waarin de opzet van de studie, de cases en de spelregels voor kandidatuur, selectie en deelname worden toegelicht. Via deze link kunt u meer informatie vinden en u inschrijven voor de informatiebijeenkomst.