Erfgoed en de Omgevingswet - NVTL

Erfgoed en de Omgevingswet

Locatie: Online of Amersfoort
wo 13 december 2023

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet zorgt voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. De omgang met het cultureel erfgoed is daarbij één van de te regelen belangen.

Voor het zover is, organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed weer een bijeenkomst voor het erfgoedveld. Deze vindt plaats bij de RCE in Amersfoort, Smallepad 5.

Op woensdagochtend 13 december staan we stil bij hoe cultureel erfgoed in de Omgevingswet duidelijker onderdeel uit gaat maken van de ‘voorkant van het proces’. Dit doen we aan de hand van de volgende onderwerpen:

• Het begrip ‘cultureel erfgoed’ in de Omgevingswet
• De omgevingsvergunning voor de rijksmonumentenactiviteit
• Instructieregels voor het omgevingsplan / voorbeeldregels cultureel erfgoed
• Minimale acties voor start Omgevingswet
• Het overgangsrecht en de overgangsfase
• Hoe kunnen vooral gemeenten goed gebruik maken van de Omgevingswet

De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteambtenaren en anderen die professioneel bezig zijn met erfgoedzorg. U kunt dit platform live of online bijwonen, dit geeft u aan bij het aanmelden.