Groen erfgoed in een snel veranderend landschap - NVTL

Groen erfgoed in een snel veranderend landschap

Locatie: Amersfoort
wo 11 oktober 2023

Woningbouw, energietransitie en klimaatverandering: volgens demissionair minister De Jonge staat Nederland voor een grote verbouwing. Dat betekent dat veel verschillende partijen en organisaties in actie komen voor hun belangen en waarden.

Maar wie komt op voor het groene erfgoed? Hoe worden onze historische parken, landschappen en landschapselementen in deze strijd beschermd?

Hoe wordt het belang van groen erfgoed vertegenwoordigd en verankerd in de opgaven waar Nederland voor staat?

Vier sprekers, van beleid tot praktijk, geven vanuit hun eigen ervaring inzicht in de plannen en uitvoering daarvan.

Programma
13.00 Inloop Smallepad 5, Amersfoort
13.30 Welkom en inleiding door Joost van der Linden, dagvoorzitter
13.40 Toekomstbestendig groen erfgoed. Ruimtelijk ontwerp als perspectief op historische tuinen en ontworpen landschappen
Prof. dr. Steffen Nijhuis, Technische Universiteit Delft
14.10 Het bestaande landschap als uitgangspunt voor ontwerp
Dr. Imke van Hellemondt, Vrije Universiteit Amsterdam
14.40 Speakerscorner
14.45 Pauze
15.15 De positie van groen erfgoed in actuele ruimtelijke opgaven
Dr. ing. Jeroen Zomer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
15.45 Landschapselementen, algemene probleemoplossers?
Drs. Gerrit-Jan van Herwaarden, LandschappenNL
16.15 Afronding
16.30 Afsluiting

Voor de aanwezigen wordt er na afloop een drankje geschonken