Inspiratiedag Steenbreek - NVTL

Inspiratiedag Steenbreek

Details

Datum en tijd: Donderdag 8 juni van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2 in Assen
Navigatie: Stadsbroek 11 A
Kosten?: Deelname aan de Inspiratiedag is gratis. Bij niet tijdig afmelden zijn wij wel genoodzaakt om de gemaakte kosten van € 95 in rekening te brengen.

Voor wie?
Donderdag 8 juni van 10.00 tot 16.00 uur
Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2 in Assen
Stadsbroek 11A, of bekijk de routebeschrijving
Deelname aan de Inspiratiedag is gratis. Bij niet tijdig afmelden zijn wij wel genoodzaakt om de gemaakte kosten van € 95 in rekening te brengen.
Deze dag is bedoeld voor ambtenaren van aangesloten gemeenten en partners van Steenbreek en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Hoe krijg je inwoners aan de slag?’ Overige geïnteresseerden zijn ook welkom om deel te nemen. Er zijn maximaal 100 plaatsen dus meld je op tijd aan.

Aanmelden
Locatie: Assen
do 8 juni 2023

Op 8 juni staat de jaarlijkse inspiratiedag van Stichting Steenbreek in het teken van ‘Hoe krijg je inwoners aan de slag?’. Mede namens gemeente Assen nodigen wij alle deelnemers aan Steenbreek van harte uit voor deze inspirerende dag, waar we te gast zijn bij het Duurzaamheidscentrum in Assen.

Programma
10:00 Ontvangst
10:30 Opening door dagvoorzitter Joop Spijker (WUR)
Welkom door wethouder Bert Jan Ten Oever, gemeente Assen
10:45 Steenbreek Assen: een samenwerking tussen gemeente en bewoners
Loes van Zoggel (participatie eigen huis, tuin, balkon en over het Duurzaamheidscentrum Asssen) en Lisa Klijnstra (participatie in het openbaar groen), gemeente Assen

11:15 Haal groen uit de bubbel: de transformatie tot een aantrekkelijk, leefbaar én klimaatbestendig Wijkpark
Met Wijkpark Cromvliet is een droom, wens en verbeelding voor bewoners uitgekomen. Hoe hebben zij dit voor elkaar gekregen? Zeker uniek is dat alle disciplines binnen de gemeente hebben meegewerkt, en ook bewoners een zeer actieve rol kregen. Leer van Arno Lammers, gemeente Den Haag
11.45 In gesprek en uitleg over excursies
12:00 Vegetarische lunch en excursie
Wandel mee tijdens de excursie over het terrein van het Duurzaamheidscentrum Assen. In het Duurzaamheidscentrum Assen vraagt de gemeente en stichting Het Drentse Landschap aandacht voor een duurzame samenleving. Door het geven van informatie over duurzame maatregelen die de gemeente zelf treft maar ook door inzichtelijk te maken wat inwoners (jong en oud) zelf kunnen doen om bij te dragen aan het duurzamer maken van hun eigen woon- en leefomgeving.

13:30 Wat drijft de tuinbezitter?
Loop eens een rondje door je eigen straat en je ziet dat tuinen zeer verschillend zijn ingericht. Van groene wildernis tot witte grindbak, van parkeerplaats tot moestuin en alles er tussenin. De gemeente Rheden en Stichting Steenbreek hebben studenten van Hogeschool van Hall Larenstein gevraagd onderzoek te doen om meer inzicht te krijgen in de tuinervaringen en motivaties van bewoners over de inrichting van hun voor- en achtertuin. Waarom hebben mensen hun tuinen ingericht zoals ze nu zijn, wat doen ze in hun tuinen en wat zouden ze willen doen aan klimaatadaptatie en bevordering van biodiversiteit? Pleun van Arensbergen, Hogeschool Van Hall Larenstein.
14:00 Pientere Tuinen: Een unieke combinatie van dataverzameling, participatie en onderzoek
Pientere Tuinen is een 3-jarig “citizen science” project waarin zeven partijen samenwerken. Tuinbezitters krijgen een bodemsensor die de temperatuur en het vochtgehalte meet en krijgen direct inzicht via een persoonlijk dashboard. De verzamelde data worden gebruikt voor advies op maat, informatie over het vergroenen van de tuin en onderzoek naar factoren die van invloed zijn op hittestress, verdroging en wateroverlast. Ook wordt onderzoek gedaan naar sociale interventiestrategieën die vergroening van de tuin positief beïnvloeden. De integratie met de Steenbreek Atlas biedt overheden een effectief instrument voor datagedreven klimaat- en groenbeleid. Arjen Hof, WeCity
14:20 Hoe krijg je mensen mee en voorkom je weerstand?
Soms lijken bewoners enthousiast voor een plan, maar komen ze toch niet in actie. Of zijn ze juist verre van enthousiast en gaan de hakken in het zand. Klimaatpsycholoog en auteur Chantal van der Leest laat je zien waarom weerstand ontstaat, hoe je het herkent en wat je eraan kan doen. Daarnaast biedt ze handige handvatten om erachter te komen wat er speelt bij de doelgroep en bij welke drempels ze een zetje kunnen gebruiken.
14:50 Plenaire afsluiting door Wout Veldstra, voorzitter Stichting Steenbreek
15:00 Steenbreek netwerkborrel