Jub Holland en Van den Berk: Kennisdag 'Het nieuwe groen' - NVTL

Jub Holland en Van den Berk: Kennisdag ‘Het nieuwe groen’

Locatie: Kamerik
do 27 juni 2024

DE NIEUWE STANDAARD IN STEDELIJK GROEN

De groene ruimte is het hart van onze samenleving. Bij de inrichting en het beheer wordt dan ook verwacht dat we ons maximaal inzetten voor natuur en milieu en naar sociaal-maatschappelijke maatstaven handelen. Zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) kunnen helpen een kader te scheppen waarbinnen je als bedrijf of gemeente verantwoorder kunt opereren.

Wetende dat veel van de huidige werkwijzen niet langer houdbaar zijn, vragen we je op te maken voor een dag vol nieuwe inzichten. Luister naar inspirerende praktijkverhalen over duurzaamheid, klimaatadaptatie en de sociale waarde van ons openbaar groen. Ontdek hoe je jouw beleid en acties eenvoudig toetst aan algemeen aanvaarde internationale doelstellingen. Je bent (nog) niet wettelijk verplicht om de SDG’s te realiseren, maar in je aanpak, inkoop en bestekken kun je al wel het verschil maken. En dat hoeft niet direct iets groots te zijn, elke stap is er één!

Meer informatie.