Kick-off Eo Wijersprijsvraag - NVTL

Kick-off Eo Wijersprijsvraag

Locatie: RCE, Amersfoort
wo 5 oktober 2022

Eo Wijersprijsvraag #12 van start
Na een aantal maanden van voorbereiding kijken we uit de kick-off van de twaalfde Eo Wijersprijsvraag op woensdagmiddag 5 oktober bij RCE in Amersfoort. De vier regio’s die deze editie meedoen zijn: de Achterhoek, Oostelijk Flevoland, het Rijn-Maasmondingsgebied en Zeeland. Op 5 oktober presenteren zij hun regiospecifieke opgaven en uitdagingen. Welke ontwerpteams gaan er straks mee aan de slag?

Thema: Waar wij willen wonen
In 1937 beschrijft en toont Jac. P. Thijsse in ‘Waar wij wonen’ de schoonheid van het Nederlandse landschap om aandacht te vragen bij het grote publiek voor de kwaliteit ervan. Waar Thijsse zich bijna 100 jaar geleden al zorgen maakte, is nu de druk op onze leefomgeving nog veel hoger, met als belangrijke oorzaken de nadelige effecten van (stikstof)uitstoot en de autonome veranderingen in de natuur en ons landschap door klimaatverandering.

De Eo Wijersstichting stelt als hedendaagse Thijsse de vraag: hoe kunnen stikstofreductie en klimaatadaptatie samen een hefboom zijn om onze steden en landschappen klaar te stomen voor een aantrekkelijke toekomst?

De sleutel daarvoor ligt bij ontwerpend onderzoek en verbeeldingskracht. Hoe ziet onze omgeving eruit als we deze opgaven in samenhang oplossen, waardoor natuurlijke systemen weer in gezonde balans komen? Hoe ziet ‘vooruit naar de natuur’ eruit? Wat is de toekomst voor het land en het landschap waar wij willen wonen?

Het ontwerpend onderzoek naar waar wij willen wonen, wekt bodem, water en lucht ‘tot leven’ en is de kern van de twaalfde editie van de Eo Wijersprijsvraag.

Planning 1e ronde 
Deze 12e editie van de Eo Wijers Prijsvraag begint met de landelijke kick-off bijeenkomst op woensdag 5 oktober. De inzendtermijn van de 1e ronde sluit op maandag 19 december om 12.00 uur. Eind januari is bekend welke teams doorgaan naar de 2e ronde. In de eerste week van februari vindt het startatelier van de 2e ronde plaats.
Alle teams die meedoen aan deze tweede ronde ontvangen daarvoor een vergoeding.

Meedoen? Zet 5 oktober vast in je agenda en hou je mailbox in de gaten voor de uitnodiging.

Meer informatie