Landschapsymposium landschap en landbouw - NVTL

Landschapsymposium landschap en landbouw

Details

Datum: vrijdag 8 december 2023
Locatie: Kasteel Vanenburg in Putten
Tijd: vanaf 11.30 uur, bekijk het volledige programma

Landschapsymposium Landschap en landbouw ‘we hebben elkaar nodig’ wordt georganiseerd door LandschappenNL.

Aanmelden
Locatie: Putten
vr 8 december 2023

Landschapsymposium Landschap en landbouw ‘we hebben elkaar nodig’ wordt georganiseerd door LandschappenNL.

Decennia-lange intensieve en grootschalige landbouw leverde ons niet alleen veel en goedkoop voedsel, maar betekende ook een aanslag op de kwaliteit van de leefomgeving. De gevolgen daarvan zien we vandaag de dag: de biodiversiteit is achteruit gehold, de kwaliteit van natuur, water & bodem is zorgwekkend. Doorgaan op deze weg betekent nog meer milieuvervuiling en een verdere verschraling  van natuur & landschap.

Om de kwaliteit en vitaliteit van natuur en landschap te versterken en ook in de toekomst te kunnen borgen, zijn veranderingen noodzakelijk.

Een omslag naar duurzame landbouw is randvoorwaarde voor herstel van de bio- diversiteit, een gezonde natuur en een robuust landschap. Maar evenzeer geldt dat een gezond landschap basisvoorwaarde is voor een duurzame landbouw, denk aan bijen en regenwormen, denk aan niches voor natuurlijke plaagbestrijders, denk aan bescherming tegen weersextremen (hitte, wind, droogte).  Kortom, investeren in de relatie tussen landbouw en landschap is voorwaardelijk voor een gezonde leefomgeving nu en voor toekomstige generaties.

PROGRAMMA

11.30 Inloop

12.00-12.45 Lunch

12.45-12.50 Welkom door de voorzitter van de RvT van LandschappenNL

12.50-15.30 Sprekers:

12.50 Peter de Ruyter, Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
Over het ontstaan van de hedendaagse landbouw; de relatie met het landschap, de bodem en het water, over de ruilverkavelingsmachine en de huidige opgaven

13.25 Jan Willem Erisman, hoogleraar Environmental sustainability, Universiteit Leiden
Over waar we naar toe moeten met de landbouw, over hindernissen, over natuur als
productiefactor, en over de wederkerigheid van landbouw & landschap

14.00 Peter Oosterhof, melkveehouder en Peter Harry Mulder, akkerbouwer
Interview over de hedendaagse kansen, knelpunten & uitdagingen op weg naar een duurzame landbouw, in evenwicht met het landschap

14.35 Alex Datema, directeur Food en Agri Nederland, Rabobank
Wat is nodig om de transitie op gang te brengen, en om de boer te ondersteunen in zijn/ haar verandertraject, en hoe ziet het perspectief eruit voor boer en landschap?

15.10 Chris Kalden, vh directeur SBB en SG-LNV
Terugblik op het symposium, en een vooruitblik: wat is nodig voor Nederland, hoe gaan we de transitie van het landelijk gebied vormgeven?

15.45-16.30 Borrel