Naturio: Meer natuur in ontwerp; cursus ecologische kansen - NVTL

Naturio: Meer natuur in ontwerp; cursus ecologische kansen

Details

Datum: donderdag 15 september 2022
Doelgroep: Landschapsarchitecten, Projectleiders, Beleidsmedewerkers en bestuurders, Rentmeesters, Docenten uit het groene vakonderwijs, Overige groene vakmensen

15% korting voor NVTL-leden

Aanmelden
Locatie: Utrecht
do 15 september 2022

Een kwaliteitsslag geven aan plannen en ontwerpen binnen de thema’s klimaatadaptatie, leefbaarheid en duurzaamheid is een zeer actuele uitdaging. Kiezen voor een natuurrijke aanpak met een hoge biodiversiteit biedt daarbij een grote meerwaarde.

Leer in deze cursus kansen herkennen in bodems, abiotiek en ecologische randvoorwaarden die de natuurwaarden sturen. Leer op basis van ecologische kennis de kansen van een specifieke plek te benutten en help onder andere de wilde bijen.

Deze cursusdag is de eerste van een drieluik. Hij kan los gevolgd worden, maar de cursussen ecologische relaties en natuurinclusief groen maken het compleet.

Inhoud

Meer natuur in ontwerp: ecologische kansen

Steeds meer dringt het besef door dat groen niet altijd natuurrijk is. Er zijn grote verschillen in natuurwaarden en biodiversiteit tussen het ene groene gebied en het andere. Voor niet-ecologen biedt deze cursus ecologische (basis)kennis en belangrijke aanknopingspunten om te kijken waar mogelijkheden liggen voor het ontwikkelen van échte natuurwaarden in en rond bebouwd gebied. Na deze cursus heeft u een beeld van de kansen en knelpunten bij het realiseren van natuurrijk groen. Ook de architectonische kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol en komt aan bod. Zorg voor meer kleur in het groene palet en versterk daarmee ook voor mensen uw plannen en ontwerpen!

Ontdek de bepalende ontwerp factoren bodem en water

Deze cursus biedt kennis over de belangrijkste factoren in bodem en water die natuurwaarden en biodiversiteit bepalen. Leer hoe gebiedskenmerken sturend zijn voor de kansen die er zijn. Wat kan er bijvoorbeeld op droge zandgronden en wat zijn de voor- en nadelen van klei? Hoe zit het met de hydrologie? Welke gegevens zijn nodig? Leer mee te gaan met de natuur en haar kenmerken. Dat verdient zich bovendien terug in een eenvoudigere realisatie en nog meer in het beheer. Daarbij is er natuurlijk aandacht voor algemene randvoorwaarden en afstemming met andere disciplines.

Krijg inzicht om bij stadsnatuur betere keuzen te maken

Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als: hoe zit het nu met voedselrijkdom? Is minder voedsel beter of slechter? Overal verschralen of selectief? Is natter altijd beter in deze tijd van verdroging? Ook de vaak gewenste bloemrijke vegetaties worden op de lange termijn niet altijd even eenvoudig bereikt. Leer waarop keuzes het beste gebaseerd kunnen worden.

Alleen over stadsnatuur?

Deze cursus heeft de nadruk liggen op natuur realiseren in bebouwde omgeving, in stad en dorp dus. Maar de functie-combinaties die daar spelen zijn goed te vertalen naar multifunctionele gebieden in het buitengebied, zoals golfbanen, recreatieparken of kleinschalige natuur in agrarisch gebied. Deze cursus gaat niet in op de ‘donkergroene’ natuurgebieden en grootschalige maatregelen in het buitengebied.

De cursus in de praktijk

Cursusdagen bieden altijd een afwisseling van presentaties, vragen stellen, discussie en opdrachten. Wees niet bang dat het droge theorie is. Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus of een voorgelegde casus en vertaalt u de nieuwe kennis naar de praktijk.

Ecologie cursus voor niet-ecologen

Voor beleidsmedewerkers, ontwerpers en (landschaps)architecten is ecologische kennis steeds meer een noodzaak. Start met deze dag, die een goede basis biedt, of volg de serie van 3;

  1. Ecologische kansen (deze cursus)
  2. Ecologische relaties
  3. Natuurinclusief groen.

Uitbreiden met nog meer cursussen kan natuurlijk altijd. Zeker de cursussen Basiskwaliteit Natuur en Ecologische stadsparken worden veel gecombineerd. Zie verderop voor meer inspiratie en de mogelijkheden voor cursuscombinaties met korting.

Meer informatie