Naturio: Meer natuur in ontwerp; cursus ecologische relaties - NVTL

Naturio: Meer natuur in ontwerp; cursus ecologische relaties

Details

Datum: donderdag 22 september 2022
Doelgroep: Landschapsarchitecten, Projectleiders, Beleidsmedewerkers en bestuurders, Rentmeesters, Docenten uit het groene vakonderwijs, Overige groene vakmensen

15% korting voor NVTL-leden

Aanmelden
Locatie: Utrecht
do 22 september 2022

Krijg zicht op de ecologische samenhang in ruimtelijk ontwerp. Maak hiervan gebruik in ruimtelijke ordeningsprojecten, groenontwerp of beleidskeuzes. Het versterken van ecologische relaties, ook binnen de stadsnatuur, zorgt voor een grote meerwaarde in biodiversiteit. Deze cursus biedt algemene ecologische kennis en leert u deze toe te passen.

Deze cursusdag is de tweede van een drieluik. Hij kan los gevolgd worden, maar de cursussen ecologische kansen en natuurinclusief groen maken het compleet.

Inhoud
Ecologische meerwaarde door slimme samenhang
Ecosystemen profiteren, net als mensen, van een goede ruimtelijke samenhang. Planten en dieren zijn gericht op overleven en voortplanten. Daarvoor hebben ze verschillende elementen en voorwaarden nodig. Deze cursus biedt voor vakmensen zonder ecologische achtergrond de basis van de systeemecologie. Daarmee verbreedt u uw inzicht in natuur en groen en leert u kwaliteit realiseren.

Inzicht in ecologische relaties
Leer meer over predatoren en prooien en de strijd om te overleven. Duik in de actuele problematiek van de achteruitgang van insecten, maar ook bepaalde vogels, door onder andere de stikstofproblematiek. Leer over ecologische relaties rondom bomen, van de strooiselkwaliteit tot de samenwerking met schimmels. Ook parasieten liggen op de loer en veranderen ecologische relaties.

Denken in systemen
In ontwerp en beleid wordt meestal in beelden, concepten en brede doelstellingen gedacht. Ecologische doelen worden echter vooral gehaald door uit te gaan van het systeem als geheel. Vaak worden eenvoudige en aantrekkelijke maatregelen toegepast als nestkasten, vlinderstruiken of bijenhotels. Prachtige initiatieven die helaas ecologisch niet heel waardevol zijn als ze op zichzelf staan. U krijgt inzicht in hoe mooi en natuurrijk groen ontwikkeld kan worden, waarbij naast de meest algemene soorten helpen ook de meer kritische soorten kansen krijgen. Krijg inzicht in het systeem als geheel en creëer daarmee echt natuurwinst.

Maak betere keuzen door de ecologische relaties te zien
Deze cursus geeft onder andere antwoorden op vragen als;

hoe kan ik mooi en natuurrijk groen ontwikkelen en daarbij niet alleen de meest algemene soorten helpen?
hoe creëer ik een park of groengebied, die voor mens én dier aantrekkelijk is?
wat maakt groen kleurrijk en biodivers?
De praktijk van meer kleur in groen
Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen casus en vertaalt u de nieuwe kennis naar uw eigen (praktijk)omgeving.

Meer informatie