SI kennisbijeenkomst naoorlogse buitenwijk - NVTL

SI kennisbijeenkomst naoorlogse buitenwijk

Details

Bijdrage:

249 euro voor niet-abonnee’s van de vakbladen Stedelijk Interieur, Groen, ROm en Stadszaken en niet leden van NVTL en St. Steenbreek

199 euro voor abonnees op vakbladen Stedelijk Interieur, Groen, ROm en stadszaken en leden van St. Steenbreek en NVTL

Lees hier de algemene voorwaarden voor deelname

Praktische informatie:
Maximaal 40 deelnemers kunnen deze kennisbijeenkomst bijwonen
Datum: 12 december 2023
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41.

Aanmelden
Locatie: Amersfoort
di 12 december 2023

In potentie is de stad een rijke biotoop, en biedt een grote variëteit aan niches voor stadsflora en fauna. Maar de stad is ook een kwetsbare biotoop. Nieuwe ontwikkelingen in de stad volgen elkaar snel op en vereisen veerkracht en voortdurende aanpassingen aan het ecologisch netwerk.

De herstructuring en grootschalige renovatie van de na-oorlogse woonwijk is een grote en complexe opgave. Deze wijken uit de jaren 70 en 80 blijken door hun groen-blauwe structuur een relatief rijke biotoop voor stadsflora en fauna te zijn. De noodzakelijke energietransitie en de herstructuring van de openbare ruimte kunnen daar afbreuk aan doen. Deze ontwikkeling biedt ook kansen. Biodiversiteit kan behouden en versterkt worden, terwijl ook de leefbaarheid voor de menselijke bewoners wordt vergroot.

Hoe kan het ruimtelijke ontwerp van de kleinschalige publieke ruimte de biodiversiteit in het stedelijk gebied versterken? Deze vraag staat centraal bij de kennisbijeenkomst onder leiding van Jacques Vink  en Annemiek Bongers waarbij een aantal case-studies uit Nederland en andere noordwest Europese steden worden besproken en waarbij u als deelnemer zelf aan het werk gaat.

Na deze presentaties wordt er met behulp van een ontwerptool gewerkt aan het herontwerp van een buurtplein in een naoorlogse woonwijk in Amersfoort. Dit is de Holkerweg in de Schothorst (jaren 70-80 wijk).

De hoofdontsluitingsweg ligt in het zuiden aan het Valleikanaal, een zone met ecologische betekenis. Langs de weg bevindt zich een groenzone met een kunstroute. Aan de weg ligt het plein van het winkelcentrum, en tussen de woningbouw aan de weg liggen kleine pleintjes. Deze verschillende ruimtelijke elementen zullen we in workshopvorm ontwerpend gaan bespreken De stad als toevluchtsoord maakt inzichtelijk dat de stad ruimte biedt aan natuur die elders onder druk staat.

Programma:

09.30 – 10.00: inloop en ontvangst met koffie/thee

10.00 – 11.00 uur: Korte kennismaking en inleiding ‘Stadsnatuur maken’ door Jacques Vink

11.00 – 11.30 uur: Intro groene schoolpleinen Annemiek Bongers Bespreking vragen van deelnemers

11.30 – 12.30 uur: Bespreking van drie casestudies: Delft, Kopenhagen, Antwerpen door Jacques Vink,

12.30 – 13.00 uur: Lunchpauze

13.00 – 14.00 uur: Wandeling door de buurt onder begeleiding van de wijkbeheerder Soesterkwartier Amersfoort

14.00 – 14.30 uur: Introductie van de ontwerptool waaronder de 3-30-300 regel, en uitleg van de opgave.

14.30 – 15.30 uur: Workshop

15.30 – 16.00 uur: Bespreking van resultaten, vragen en evaluatie

De kennisbijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel

Annemiek Bongers is stedenbouwkundig ontwerper en ecologisch hovenier. Jacques Vink is architect en een van de auteurs van Stadsnatuur Maken en Stadsnatuur Bouwen (uitgave dec 2023) Beiden werken als ontwerpers aan de natuurinclusieve stad.