Stedelijk Interieur Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) - NVTL

Stedelijk Interieur Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR)

Details

Datum: 8 september 2022
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Muziekcentrum van de Omroep
Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum

NVTL mag 50 gratis plekken uitdelen aan leden. 

Georganiseerd door vakblad Stedelijk Interieur i.s.m. NVTL, Stichting Steenbreek en gaststad Hilversum

Aanmelden
Locatie: Hilversum
do 8 september 2022

Voor de 18e keer organiseert vakblad Stedelijk Interieur donderdag 8 september in Hilversum het Landelijk Congres Openbare Ruimte met als thema ‘Gezond leven in de verdichte stad’. Dat doen we samen met de NVTL (Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur), Stichting Steenbreek en gaststad Hilversum.

Door inbreiding in bestaande steden wordt de beschikbare ruimte steeds schaarser. Sterker: stedelijke verdichting is – ook na corona – vaak doelbewust beleid. Openbare ruimte moet concurreren met andere ruimteclaims voor wonen, werken en mobiliteit. Is een gezonde openbare ruimte wel haalbare kaart binnen een context van een steeds compacter wordende stedelijke realiteit? Wij geloven van wel. Maar dan moet je het wel goed organiseren, samen met andere partners in de stad.

Programma
Naast een plenair programma met inspirerende sprekers: Ellen van Bueren (TU Delft), Maurits de Brauw (Spaarne Gasthuis), Hester van Buren (Aedes) en Wouter Veldhuis (Rijksadviseur) bieden we ook diverse workshops en praktijkexcursies in Hilversum aan. Zo reiken we openbare ruimte-oplossingen aan voor de gezonde, verdichte stad. Kijk hier voor het volledige programma en de deelsessies.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op www.sicongres.nl of meld je direct aan.

Artikelen
Laat stedelijk groen en woning meer in elkaar overlopen

Compacte veilige stedelijke omgeving is effectieve dunhouder