UITREIKING BIJHOUWERPRIJS 2021 - NVTL

UITREIKING BIJHOUWERPRIJS 2021

Details

Datum: vrijdag 24 september 2021
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: C-Bèta aan de Rijnlanderweg 916, 2132 MN te Hoofddorp.

Aanmelden
vr 24 september 2021

Het bestuur van de stichting NHBOS ter bevordering van de landschapsarchitectuur nodigt u met genoegen en veel plezier uit tot het bijwonen van:

– De uitreiking van de Bijhouwerprijs aan Yttje Feddes Landschapsarchitect;

– Het bijwonen van de Bijhouwerlezing die zal worden uitgesproken door Tracy Metz;

– Het bijwonen van de presentatie van Teodor Barna aan wie de eerste NHBOS Talentbeurs is toegekend.

Het bestuur van de stichting vraagt met deze toekenning aandacht en erkenning voor de decennialange inzet van Yttje voor de Nederlandse landschapsarchitectuur. Zij is als landschapsarchitect op veel verschillende manieren actief (geweest): als adviseur op nationaal niveau, als ontwerper van statuur op alle schalen, als kundig partner in vele samenwerkingsverbanden, als mede-partner van een succesvol ontwerpbureau, als scherpe deelnemer aan jury’s en kwaliteitsteams, en als inspirerend docent en begeleider voor nieuwe generaties landschapsarchitecten.

Deze inhoudelijke én feestelijke gebeurtenissen vinden plaats op vrijdag 24 september 2021 in C-Bèta, een 125 jaar oude hoeve in een dynamische context, aan de Rijnlanderweg 916, 2132 MN te Hoofddorp.

De inloop is vanaf 14.00 tot 14.30 uur. Voor diegene die geïnteresseerd zijn is er tijdens de inloop een korte presentatie door Rob de Wit, projectmanager gebiedsontwikkeling en coördinator van Schiphol Trade Park, over de ecologische kwaliteiten, de beleefbaarheid en de duurzaamheidsaspecten van de ontwikkeling van het enorme bedrijventerrein. Landschapsarchitect Lodewijk Baljon is als supervisor nauw betrokken bij het planproces.

Na ontvangst met koffie en thee (inclusief coronacheck bij de deur) start om 15.00 uur het officiële programma, bestaande uit de uitreiking van de Bijhouwerprijs aan Yttje Feddes, het uitspreken van de Bijhouwerlezing door Tracy Metz en de presentatie van het werk van de eerste ontvanger van de NHBos-talentbeurs Teodor Barna. Het programma loopt tot 17:00 uur, daarna is er de mogelijkheid tot napraten onder het genot van een drankje.

In verband met het Corona virus hebben we dit jaar een aangepaste opzet van de Bijhouwerprijsuitreiking. Er zal een maximum van 100 personen worden toegelaten en er worden maatregelen getroffen zodat er een ruime afstand tot elkaar mogelijk is.

Met groet,

Het bestuur van de Stichting NHBOS