NVTL Talks and tour: 1#Verwondering - NVTL

NVTL Talks and tour: 1#Verwondering

Details

Datum: donderdag 14 maart 2024
Tijd: 14.00-17.00 uur
Plaats: De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, 5283 TV Boxtel in Boxtel

Let op: er zijn beperkt aantal OV-fietsen te huur bij het treinstation in Boxtel. Met de voet is de Kleine Aarde binnen 30 minuten te bereiken vanaf het treinstation.

De toegang voor NVTL-leden is gratis. Ben je geen NVTL-lid? Dan betaal je €22,50 exclusief servicekosten.

Meer informatie over het thema.

Aanmelden
Locatie: De Kleine Aarde in Boxtel
do 14 maart 2024

Vanaf 2024 omarmt de NVTL het thema ‘Anders kijken: hoe geven we vorm aan een symbiotisch landschap?’. Een thema dat ons uitnodigt tot een diepere verbinding met onze omgeving, waarin mens, natuur en technologie zich ontwikkelen in wederkerigheid.

Het programma van 2024 is opgebouwd aan de hand van vier perspectieven: 1#Verwondering, 2#Herontdekking, 3#Wederkerigheid en 4#Verweving.

Op 14 maart organiseert de NVTL de eerste bijeenkomst #Verwondering bij De Kleine Aarde in Boxtel waar landschapsarchitect Paul Roncken (NatuurCollege) en Biomimicry architect Lydia Fraaije (Fraaij Architecten) het jaar inluiden met de vraag: ‘Wat kunnen we leren van de cellulaire opbouw van de natuur voor het ontwerp van stad en landschap?’.

Programma
– 13.30 – 14.00 uur Inloop
– Welkom door moderator Edwin Verdurmen
– Voorzitter NVTL Joeri de Bekker over het thema
– Inleiding door Patricia van Rooij over De Kleine Aarde
– Paul Roncken over wat ontwerpen aan een symbiotisch landschap voor ontwerpers betekent en wat de relatie is tot de huidige opgaven
– Lydia Fraaije over de verschillende aspecten van biomimicry
– Rondleiding door het gebouw en een wandeling langs het voedselbos, de insectentuin en de moestuin
– 17.00-18.00 uur Borrel

Over De Kleine Aarde, Boxtel
De Kleine Aarde in Boxtel was vanaf 1972 een proeftuin die pioniers de ruimte bood om te experimenteren met onder meer ecologische landbouw, duurzame energie en anders wonen.

Vanaf 2023 komen opnieuw verschillende functies samen: een praktijkcentrum, cultuur- en inspiratiecentrum, debatcentrum, onderwijs- en onderzoekscentrum en innovatiecentrum. Het samenbrengen van verschillende functies, sectoren en actoren maakt deze Plaats tot een unieke plek.

Op en rond De Kleine Aarde ontwikkelen we boerenprogramma’s en werken ze actief mee aan het opzetten van een regionaal lerend boerennetwerk. Daarnaast komen er op De Kleine Aarde onder meer programma’s rondom nieuwe economie. Verder zoeken ze uit hoe techniek en robotisering kunnen bijdragen aan volhoudbare extensivering en een natuur gedreven voedselproductie. Ze werken met kennis uit de praktijk maar nodigen ook kunstenaars uit voor een meer speculatieve blik op de toekomst.

Over Paul Roncken
Dr. ir. Paul Roncken BNT is directeur van het NatuurCollege. Opgeleid als landschapsarchitect en gepromoveerd op een hedendaagse interpretatie van de ervaring van het sublieme in het landschapsontwerp. Ruim 20 jaar verbonden aan Wageningen Universiteit bij de leerstoelgroep landschapsarchitectuur als docent en onderzoeker en tussen 2015 en 2023 in functie als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincie Utrecht waar hij de provincie op verzoek of op eigen initiatief adviseert over trends en ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk en stedelijk gebied. Vanuit zijn eigen ontwerppraktijk is hij als curator actief bij kunst in de openbare ruimte en het landschap. Hij publiceert regelmatig via artikelen, boeken en lezingen.

Over Lydia Fraaije
Lydia Fraaije is een biomimicry en biophilic architect. In 2006 heeft ze haar architectenbureau FRAAi architecten opgericht. Als kind wilde ze dierenarts of architect worden en met biomimicry kan ze haar interesse en verwondering voor de natuur combineren met haar talent voor het maken van ruimtelijke ontwerpen.

FRAAi architecten brengt Biomimicry en Biophilia in de praktijk. Hiermee wordt de basis gelegd voor een zacht activisme richting een duurzame en gezonde samenleving. Alle ontwerpen dienen te passen binnen de limieten en grenzen van ons ecosysteem en het doel is om met ruimtelijke ontwikkeling bij te dragen aan een gezonde omgeving die in balans is door het leveren van ecosysteemdiensten. Dit gedachtengoed komt voort uit het inheemse principe dat je de wereld beter achterlaat dan dat je hem gevonden hebt. En wordt versterkt door het toepassen van de patronen van biophilia. Hiermee wordt een diepe connectie gelegd met de natuur. En daarbij staat notie dat we zelf onderdeel van natuur zijn voorop.