Webinar Stedelijk groen, bijdrage aan huidige opgaven - NVTL

Webinar Stedelijk groen, bijdrage aan huidige opgaven

historische dorpsbleek, gemeente Losser, Erfgoeddealproject Beken en Bleken Losser - erfgoed draagt bij aan klimaatadaptatie
di 25 juni 2024

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel organiseert een reeks webinars over historisch erfgoed. Wat verstaan we onder historisch groen? Hoe gaan we ermee om en wat kunnen we ervan leren?  

In deze nieuwe reeks van vier webinars duiken we in de wereld van het historisch groen. Groen erfgoed heeft als belangrijkste kenmerk dat het voor een groot deel uit levend materiaal bestaat. Het laat de steeds veranderende relatie tussen mens en natuur zien. In al zijn vormen en op verschillende schaalniveaus.

Welke waarden kennen we daaraan toe? Wat kunnen we ervan leren, zodat historisch groen als aanknopingspunt kan dienen voor oplossingen voor huidige vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering, energietransitie en versterking van biodiversiteit?

Dat hoor je in de reeks Groen van Toen, en nu dan? Over historisch groen en hoe je dit erfgoed inzet voor actuele opgaven.

4. Stedelijk groen, bijdrage aan huidige opgaven
25 juni 16.00-17.00 | Elyze Storms-Smeets

Het vierde webinar gaat over historisch groen in stedelijke context. De stedelijke parken ontwikkelden zich van privaat naar publiek. Die switch naar recreatieve functie en toerisme heeft flink invloed gehad.

Inmiddels beseffen we hoe belangrijke deze groene oases in de stad zijn. Onder andere voor versterking van de biodiversiteit. Maar ook voor waterretentie en het tegengaan van hittestress. Elyze Storms vertelt hoe we stedelijk groen ontwikkelen met respect voor de oorspronkelijke/historische aanleg.