Zomermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap - NVTL

Zomermiddag Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Greppelland in Friesland. Foto: Sito Wijngaarden
Locatie: RCE, Smallepad 5, Amersfoort
vr 5 juli 2024

In deze bijeenkomst van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap staat de streekeigenheid en kwaliteit van groenblauwe dooradering centraal.

Groenblauwe dooradering staat volop in de belangstelling. In het Nationaal Programma Landelijk Gebied is opgenomen dat er 10% groenblauwe dooradering (GBDA) gerealiseerd moet worden. In de provinciale plannen is de maatregel groenblauwe dooradering uitgewerkt en komen er middelen beschikbaar om te gaan aanleggen. Toch zijn er ook vragen.

Hoe gaan we om met bestaande landschapselementen? Hoe zorgen we voor dooradering die past bij de landschappen? Hoe denken we over landschapselementen in de overgangsgebieden van natuur naar landbouw of in de overgangsgebieden tussen stedelijk gebied en landelijk gebied?