Landschapstriënnale 2021 (1 t/m 30 april) - NVTL

Landschapstriënnale 2021 (1 t/m 30 april)

Thu 1 April 2021

Van 1 t/m 30 april vindt de vijfde Landschaptriënnale plaats in het Van Gogh Nationaal Park i.o. in Noord-Brabant. Met als thema ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien concrete, internationaal relevante landschappelijke opgaven die spelen in de regio uitgelicht. Deze opgaven zijn door lokale partijen, in samenwerking met experts, bewoners en andere betrokkenen rondom het landschap omgezet in tien Landschapslaboratoria.

De Landschapstriënnale 2021 gaat op zoek naar antwoorden. Van 1 t/m 30 april 2021 verandert het landschap van het Van Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant in een groot laboratorium waarin oplossingen verkend worden, opgaven gecombineerd en duurzame landsc happen ontworpen. Deze vijfde Landschapstriënnale is als vrije ruimte dé plek om met elkaar te kijken hoe we met de aanstaande transities en hun landschappelijke gevolgen om moeten gaan.

Programma
Op 1 april is de opening van de Landschaptriënnale op het terrein van toekomstig Brabants Buiten museum Out Herlaer. Daarna rijd de Landschapstriennale met de voor Brabant zo kenmerkende platte kar door het Van Gogh Nationaal Park om de oogst van de Landschapslaboratoria op te halen. Gedurende de hele maand vinden op deze platte kar gesprekken plaats over de verschillende landschappelijke opgaven voor Nederland. Op 30 april is de finish met de platte kar bij het Heerkenshuis in Udenhout. We sluiten af met een discussie over de opgehaalde resultaten, op welke manier deze  ingezet worden voor de ontwikkeling van het landschap in het Van Gogh Nationaal Park en Nederland in het geheel.

Het meest up-to-date programmaoverzicht, met alle, in verband met de huidige COVID-richtlijnen, voornamelijk online onderdelen kan je vinden op www.landschapstriennale.com. Door verschillende Landschapslaboratoria zijn er ook activiteiten in het landschap ontwikkeld, zoals wandelingen, audiotours en kunstroutes, die individueel te ondernemen zijn en ook na april beschikbaar blijven.