Naturio: cursus Basiskwaliteit Natuur realiseren - NVTL

Naturio: cursus Basiskwaliteit Natuur realiseren

Details

Datum: 13 oktober (Rijswijk) of 18 oktober (Eindhoven) of 2 november (Zeist)
Doelgroep: Landschapsarchitecten, Projectleiders, Beleidsmedewerkers en bestuurders, Rentmeesters, Docenten uit het groene vakonderwijs, Overige groene vakmensen

15% korting voor NVTL-leden

Aanmelden
Locatie: Rijswijk, Eindhoven of Zeist
Thu 13 October 2022

Waar zitten nog huismussen of veldleeuweriken? Deze vroeger zeer algemene soorten zijn steeds lastiger te vinden en we missen het vrolijke gezang boven de velden. Draagt u voldoende bij aan het doorgeven van onze wereld aan de volgende generatie of mist u handvatten om mee aan de slag te gaan? Basiskwaliteit Natuur is een concept dat kan helpen. Uitgedacht door Vogelbescherming Nederland biedt het een concreet referentiekader van de minimale kwaliteit waaraan onze natuur moet voldoen.

Streven naar Basiskwaliteit Natuur kan door integraal naar een gebied te kijken met aandacht voor milieu, inrichting en beheer. Deze ambitie wordt ook onderkend door de Tweede Kamer, is de inzet van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt een logisch uitgangspunt voor een omgevingsvisie of -plan onder de Omgevingswet.

Vogelbescherming Nederland geeft met deze cursus samen met Naturio praktische handvatten om mee aan de slag te gaan.

Inhoud
Basiskwaliteit Natuur realiseren
Insecten verdwijnen en huismussen en grutto’s staan op de Rode Lijst. (Eens) algemene natuurtypen en soorten algemeen houden vormt tegenwoordig een flinke uitdaging. Maatregelen die slechts één bedreiging aanpakken werken niet. Daarom moet breed worden ingezet om een basiskwaliteit voor de natuur te realiseren, met aandacht voor milieufactoren, inrichting en beheer. Met alleen de beschermde natuurgebieden redden we het namelijk niet.

 

Zoals ook verwoord in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, is dit een taak van het hele maatschappelijke veld. Ga hiermee aan de slag of gebruik basiskwaliteit voor natuur om richting te geven aan het proces voor de omgevingsvisies of bij andere initiatieven. Deze cursus legt de achtergronden uit en laat zien aan welke knoppen gedraaid moet worden om een basiskwaliteit voor natuur te herstellen.

Proces en communicatie
Basiskwaliteit kan het beste worden bereikt via een gebiedsproces, om zoveel mogelijk partijen te betrekken. Dit kan in een regio of streek (door Provincies in gang gezet), een gemeente (in het kader van de Omgevingsvisie bijvoorbeeld) of in een specifieke polder, gebied, bedrijventerrein of woonwijk (door de eigenaren, Agrarische Natuur Vereniging of een bewoners platvorm). De cursus gaat in op de aanpak, kansen en knelpunten van zo’n gebiedsproces.

Tools en maatregelen
Ook wordt ingegaan op de inhoud, om te leren met welke tools en welke maatregelen specifieke doelen bereikt kunnen worden. Van algemene maatregelen waar niemand spijt van hoeft te krijgen, tot maatwerk oplossingen die in specifieke situaties een meerwaarde opleveren. Ook communicatie en monitoring komen aan bod. Met de handvatten en tips kunt u direct aan de slag en wordt het veel eenvoudiger om stappen te maken.

Ga zelf aan de slag met Basiskwaliteit Natuur realiseren
Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met uw eigen of een algemene casus en vertaalt u de opgedane kennis naar de praktijk. Tenslotte heeft u de mogelijkheid een paar maanden na de cursus een terugkomdag te bezoeken (tegen een zeer geringe meerprijs), waar ervaringen worden uitgewisseld en een voorbeeldgebied wordt bezocht. Uw eigen successen en uitdagingen kunt u dan delen en mee verder geholpen worden.

Meer informatie