Naturio: Meer natuur in ontwerp; cursus natuurinclusief groen - NVTL

Naturio: Meer natuur in ontwerp; cursus natuurinclusief groen

Details

Datum: donderdag 29 september 2022
Doelgroep: Landschapsarchitecten, Projectleiders, Beleidsmedewerkers en bestuurders, Rentmeesters, Docenten uit het groene vakonderwijs, Overige groene vakmensen

15% korting voor NVTL-leden

Aanmelden
Locatie: Utrecht
Thu 29 September 2022

Deze derde cursusdag uit het drieluik ‘Meer natuur in ontwerp’ gaat in op de realisatie van natuurrijk groen waar voor mens, plant en dier veel te beleven is. Voor mensen veel kleur, voor flora een goede standplaats en voor dieren veel variatie. Hoe bied je extra kwaliteit in de dagelijkse praktijk van projecten en ontwerpen? Hoe vertaal je ecologische kansen en relaties door naar uitvoering? Leer de winst voor en door natuur te zien, rekening te houden met ecologische relaties en de praktische uitvoering.

De cursus combineert ecologische kennis met uitvoering en brengt natuurinclusief bouwen naar een hoger niveau. Deze cursusdag is de laatste van een drieluik. Hij kan los gevolgd worden, maar de cursussen ecologische kansen en ecologische relaties maken het compleet.

Inhoud
Bestaand groen omvormen naar natuurinclusief groen
Veel groen is vooral groen, maar niet natuurrijk en divers. Waar en wat zou je het beste kunnen omvormen om de natuur vooruit te helpen? Hoe gaat de omvorming in zijn werk? Van gazon naar bloemrijk gras bijvoorbeeld. Hoe gaat dat in de praktijk? Of van rozenperk naar gevarieerd struweel. Waar liggen kansen?

Nieuw groen ontwikkelen met natuurinclusief bouwen
Hoe krijg je veel kleur in groen? Hoe ontwikkel je nieuwe bermen? Hoe kunnen wateren, zoals vijvers en poelen het beste worden aangelegd? Laat je oevers en graslanden spontaan ontwikkelen of ga je inzaaien? En waarmee dan? Waar ontwikkel je welk bos of struweel en hoe houd je de randen mooi structuurrijk? Natuurinclusief bouwen komt aan bod, maar dan in een brede context.

Een ontwerp met meerwaarde en een goed beheer
In deze cursus staan ecologische kwaliteiten in ontwerp en planvorming voorop, die plannen gevarieerder, duurzamer en daarmee krachtiger zullen maken. Hierbij speelt de keuze van houtige soorten een belangrijke rol, waarbij de keuze voor inheems en streekeigen voorop staat. Wat zijn de kwaliteiten van verschillende soorten bomen en struiken? Wanneer kan je toch voor uitheemse soorten kiezen? Tenslotte wordt er een brug geslagen naar beheer. Want een ontwerp wat niet te beheren is gaat mislukken.

Integratie van ecologische systemen met natuurinclusief groen
Alles komt samen in de ‘natuurbouwstenen’ die praktische handvatten bieden in ontwerp. Aan het einde van de dag gaat u aan de slag met een algemene of eigen casus. Hierin worden zoveel mogelijk onderwerpen uit deze cursusdag (of serie) samengebracht in een eindopgave.

Meer informatie