Gemeente Ede zoekt Adviseur Grondzaken, rentmeester agrarisch buitengebied - NVTL

Gemeente Ede zoekt Adviseur Grondzaken, rentmeester agrarisch buitengebied

Details

24-36 uur | Ede

Solliciteren
Mon 6 February 2023

Ede groeit en heeft stevige ambities op gebied van de landbouwtransitie, natuurontwikkeling en de energietransitie. Actief zijn in het buitengebied, waar je werkt aan een vitaal en duurzame inrichting van de landelijke omgeving, grondbeleid, verwerving en uitgifte daar krijg jij energie van. Bij gemeente Ede krijg je de smaak snel te pakken.

Adviseur Grondzaken, rentmeester agrarisch buitengebied, een echte smaakmaker
Ede heeft een ambitieuze omgevingsvisie waarin een juiste balans is gevonden tussen groei en natuur-/ landbouwontwikkeling. Ede kent een situationeel grondbeleid. De aanpak van issues als de stikstofproblematiek, biodiversiteit, verdroging speelt de komende jaren nadrukkelijk. Je gaat daarmee aan de slag en vertaalt de beleidsambities in concrete oplossingen. Dit alles doe je op basis van je kennis van en ervaring met agrarische en landelijk vastgoed en thema’s als NIL, onteigening, wvg, schadeloosstelling en het begeleiden van aankoopprocessen, én op basis van het door jouw (opgebouwde) netwerk. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Je bent betrokken bij het bepalen van de initiële strategische aanpak bij de landbouwtransitie en natuurontwikkeling. Daarbij adviseer je het bestuur over de inzet van grondbeleidsinstrumenten (w.o. pachtenvormen) zodat de gemeente de juiste aanpak en vormen van grondverwerving, beheer en gronduitgifte kiest om haar ambities te kunnen realiseren. Je werkt nauw samen met je collega’s op de afdeling Grondzaken en Vastgoed, maar zeker ook met de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Ruimtelijke Projecten en Bouw, Infrastructuur en Milieu. Voor 24-36 uur per week ben je als relatiegerichte Adviseur Grondzaken verantwoordelijk voor:

 • Het voeren van gesprekken en het meenemen van partijen in projecten waar anderen een grondpositie hebben om zo de gewenste ontwikkelingen te realiseren.
 • Voor de agrarische en natuurgronden die bij de gemeente in eigendom zijn ben jij de portefeuillemanager die zorgdraagt voor een juist beheer.
 • Het duidelijk sturing geven vanuit grondzaken en het grondbeleid aan de strategische aanpak in de uitvoering. Als adviseur zit je regelmatig aan tafel met andere strategisch adviseurs van de gemeente en het bestuur.
 • De aan- en verkoop en het verpachten van gemeentegronden in het buitengebied.
 • Je staat voor je advies en weet anderen hierin mee te nemen. Daarbij kan het zijn dat je het ene moment de gemeenteraad een toelichting geeft en vervolgens keukentafel- en landgesprekken met agrariërs voert.
 • Je bent in het buitengebied het gezicht van de gemeente Ede en het eerste aanspreekpunt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, stichtingen en andere externe partijen zoals makelaars, notarissen, bouwers, ontwikkelaars.

Gemeente Ede, smaakmakers van de Veluwe

Ede is veelzijdig: wonen, werken, recreëren kent in Ede vele smaken. Van het levendig centrum in de stad Ede tot het gevarieerde buitengebied en de natuur van de Veluwe. Een groot gebied met dorpen en stad. We kijken hoe we inwoners verder helpen door goed te luisteren. En geven duidelijk aan wat we te bieden hebben. Wist je dat we bij onze gemeente de nadruk op voedsel en gezondheid leggen? Tegelijkertijd focussen we met zo’n 900 collega’s op andere belangrijke zaken. Denk aan het zorgen voor voldoende woningen en het werken aan leefbaarheid en duurzaamheid. Voor iedereen, want iedereen is welkom. Onze samenleving en omgeving is continu in ontwikkeling, wij bewegen mee en kijken vooruit. Dat maakt ons wendbaar en weerbaar.

De gemeente Ede zet in op diversiteit. Niet alleen op het gebied van geslacht, afkomst, geaardheid of leeftijd, ook op het gebied van talenten, kennis en vaardigheden. We geloven dat deze diversiteit ons in staat stelt onze maatschappelijke opgaven en uitdagingen aan te gaan. We werken daarom aan een cultuur waarin iedereen zich betrokken voelt.

Benieuwd wat Ede allemaal te bieden heeft? Bekijk de video en onze website! https://www.werkenbijede.nl/werken-bij-ede

Proef de sfeer
Welkom in het team Grondzaken & Vastgoed. Een sterk groeiende afdeling met een open cultuur en korte lijnen. Het team bestaat uit Planeconomen, Portefeuillemanagers, Juristen en Adviseurs op het gebied van taxatie, verwerving/onteigening en uitgifte. Alle specialisaties hebben we dus in huis. Hierdoor heb je altijd een sparringpartner voor jouw issue. Circa 30 collega’s die je het best kan beschrijven als professioneel kundig, betrokken en ambitieus. Vertrouwen is de basis om met elkaar in gesprek te gaan. Zelfs of juist wanneer we verschillen. Wij werken hard, doen dat samen, in een goede en informele sfeer. Wij blijven ons ontwikkelen en sturen op het verbeteren van ons werk onze professionaliteit.

Wat ons samenbrengt is onze wil om verwachtingen te overtreffen. Zeker als het gaat over het aandeel dat wij als team leveren voor de hele gemeente. Het team Grondzaken werkt aan ruim 25 projecten en zorgt jaarlijks voor de bouwgrond voor de bouw van ca. 500 woningen en 5 ha. bedrijventerrein. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe vormen van grondbeleid waarin Ede één van de koplopers is in Nederland. Het team Vastgoed beheert en ontwikkelt maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente. Wij hebben meerdere panden (ca. 220), sportcomplexen en agrarische gronden in eigendom zoals het zwembad, het theater, scholen en wijkaccommodaties, buurt en dorpshuizen.

De vacature staat open ter uitbreiding en vervanging. In deze functie werk je de komende jaren naast en samen met de zittende adviseur. Hij zal op termijn stoppen met werken. De overdracht van het netwerk en de (specifieke)kennis vergt tijd. Vandaar dat wij ervoor hebben gekozen een overlap van enkele jaren te hebben om zodoende onze nieuwe adviseur in het buitengebied zo optimaal mogelijk in positie te brengen.

Door het samenbrengen van de kennis in het buitengebied en die van collega’s én de inzet van onze gronden zetten we een stevige stap naar een duurzaam buitengebied. Het is mooi om hier een rol in te nemen.

Anne Sauer, Senior Adviseur Buitengebied

Dit breng je mee als Adviseur Grondzaken, rentmeester agrarisch buitengebied
Je bent het best te beschrijven als ondernemend en ambitieus. En om het af te maken ben je doortastend. Je volgt de (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en grondzaken, hebt daar een visie op en bent als geen ander in staat om op de juiste wijze te adviseren over de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium. Specifieke kennis van of ervaring met pacht en rentmeesterschap zet je in om de doelen te realiseren. Daarbij sta je ook zelf graag ‘in de modder’ en pak je onderhandelingen in het kader van grondverwerving, -uitgifte of schadeloosstelling zelf op.

Je bent een goede adviseur, gericht op samenwerking en verbinding, met de daarbij passende communicatieve vaardigheden. Met je humor en relativeringsvermogen plaats je zaken in perspectief. Toch schuw je het niet om in je advies zo nodig de confrontatie op te zoeken. Omdat je het gezicht in het buitengebied bent heb je een klantgerichte houding. Je werkt graag in teamverband, maar kunt zo nodig zelfstandig de uitvoering van grondbeleidsprocessen oppakken. Tenslotte ben je politiek sensitief en hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Ook heb je een doel, namelijk werk maken van onze ambities in de landbouwtransitie en natuurontwikkeling. Je zet jouw kennis van en ervaring met verschillende vormen van pacht-/gronduitgifte en/of rentmeesterschap daarbij in en hebt het juiste netwerk in de gemeente Ede of wil dit graag de komende jaren opbouwen. Kortom, een echte inspiratiebron als adviseur grondzaken. Daarnaast heb je:

 • Een afgeronde hbo- of wo opleiding in de gebiedsontwikkeling en/of vastgoed. Bij voorkeur aangevuld met de specialisatie Rentmeesterij. Bij het ontbreken van de specialisatie Rentmeesterij bereidheid tot het volgen van de specialisaties voor het rentmeesters diploma.
 • (Toekomstig) lidmaatschap van de Nederlandse vereniging van Rentmeesters is gewenst.
 • Ervaring (praktisch en juridisch) met agrarisch en landelijks vastgoed en thema’s als NIL.
 • Ervaring met verwervings- en uitgifteprocessen van grond/vastgoed, in de agrarische omgeving, en kennis van vastgoedwaarderingen, vastgoedexploitaties.
 • Ervaring met het toepassen van het grondbeleidsinstrumentarium met name (agrarische) pacht.

Breng je carrière op smaak
Voor al jouw inzet mag je rekenen op een beloning. Wij bieden jou de ruimte voor het nemen van initiatief en geven je veel verantwoordelijkheid. Als adviseur grondzaken krijg je op basis van een 36-urige werkweek:

 • Een salaris passend bij je werkervaring en kennis, bruto maandsalaris tot maximaal € 6.103, – schaal 12.
 • Een dienstverband van 12 maanden. Werkt het? Dan bieden we je graag een vast dienstverband.
 • 20 vakantiedagen en bovenwettelijke vakantie-uren per kalenderjaar.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05%. Te gebruiken voor bijvoorbeeld je eigen ontwikkeling, een eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, een fietsregeling, extra vakantiegeld of verlofdagen.
 • Een jaarlijkse tegemoetkoming in jouw ziektekosten tot maximaal € 296,-.
 • persoonlijke ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden dankzij ons collectieve aanbod aan opleidingen.
 • De vrijheid om thuiswerken en op kantoor werken af te wisselen. Het raadhuis Ede is je werkplek, daarnaast ben je veel aanwezig in het buitengebied.
 • Thuiswerkfaciliteiten, zoals ICT-middelen en een thuiswerkvergoeding.

Alle verdere arbeidsvoorwaarden vind je via www.werkenbijede.nl/arbeidsvoorwaarden.

Smaakt dat naar meer?
Solliciteer dan vóór maandag 26 september via de sollicitatieknop. In de eerste week van oktober vinden de eerste kennismakingsgesprekken plaats. Je krijgt uiterlijk 30 september te horen of je hiervoor wordt uitgenodigd.

Een online screening en referentiecheck kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces, net als de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Vragen over de vacature? Laat het Bram Friesen, afdelingsmanager Grondzaken en Vastgoed weten via 0318-267433 of bram.friesen@ede.nl

Goed om te weten: bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. We doen de werving zelf, acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.