Gemeente Noordoostpolder zoekt Stedenbouwkundige - NVTL

Gemeente Noordoostpolder zoekt Stedenbouwkundige

Details

Gemeente Noordoostpolder zoekt Stedenbouwkundige

32 – 36 uur | Emmeloord

solliciteren
Mon 29 May 2023

Gemeente Noordoostpolder is voor het cluster Beleidsontwikkeling op zoek naar een Stedenbouwkundige. De specifieke cultuurhistorie en het karakteristieke DNA van de Noordoostpolder maken dit een interessante functie in een unieke omgeving.

Dit ga je doen

Jouw stedenbouwkundige en landschappelijke inbreng draagt bij aan de eigen herkenbaarheid van de gemeente Noordoostpolder. In jouw bijdrage ben jij in staat overtuigend uit te leggen waarom een plan wel of niet wenselijk is en draag je verbetervoorstellen aan.

Als stedenbouwkundige stel je daarnaast de juiste randvoorwaarden en uitgangspunten op zodat grotere opdrachten eventueel kunnen worden uitbesteed waarbij jij het aanspreekpunt bent.

Binnen het beleidsteam heb je een sterke inhoudelijke inbreng vanuit jouw stedenbouwkundige achtergrond en daardoor ben je een prettige sparringpartner voor collega’s en bestuur.

Het spreekt voor zich dat je bekend met de Omgevingswet en de invoering hiervan. Gemeenten zijn verplicht een commissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen, juist om de ontwikkelinitiatieven te beoordelen op passendheid vanuit de Ja-mits-gedachte. Het aantal afwegingen dat moet worden gemaakt, zal mogelijk verder toenemen. In de geest van de Omgevingswet zijn de intaketafel en omgevingstafel ingevoerd. Hier speelt jouw stedenbouwkundige oordeel een belangrijke rol. 

Dit breng je mee

Het is nodig om boven de waan van de dag uit te stijgen en om diverse (fysiek, ruimtelijk, sociaal) ontwikkelingen in samenhang te bekijken. Natuurlijk zijn hiervoor instrumenten als Omgevingsvisie en allerhande beleidsnota’s. Maar de manier waarop deze in het dagelijks werk van het gemeentelijk apparaat daadwerkelijk tot uitvoering komen, is afhankelijk van hoe dit beleid actief wordt uitgedragen. Jij bent als stedenbouwkundige bij uitstek de persoon die integraal en toekomstgericht denkt en (samen)werkt.

Daarom:

 • heb je een HBO of WO opleiding stedenbouw en/of landschapsarchitectuur afgerond.
 • heb je, bij voorkeur tenminste, 2 jaar ervaring met het opstellen en beoordelen van strategische ruimtelijke plannen, stedenbouwkundige verkavelingsplannen, bouwplannen en inrichtingsplannen openbare ruimte.
 • ben je in staat om snel een beargumenteerd oordeel te hebben over binnenkomende ontwikkelinitiatieven rekening houdend met de lokale cultuur en politieke kleur;
 • kan je je goed inleven in belanghebbenden (burgers en ondernemers) bij de projecten en processen waarin je participeert.
 • heb je een visie op de situatie, de trends en kansen en bedreigingen op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, woningmarkt, agrarische ontwikkeling, reactie en natuurontwikkeling en relateert dit aan de context van de Noordoostpolder.
 • ben je in staat om in woord en beeld heldere uitgangspunten en randvoorwaarden op te stellen voor gemeentelijke opgaves die worden uitbesteed c.q. aanbesteed.

Dit is het cluster

Het cluster Beleidsontwikkeling richt zich op het vinden van passende antwoorden en oplossingen op ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken die zich in de Noordoostpolder voordoen. Samen met betrokkenen stellen we strategische visies op. Deze worden door vertaald in meerjarenplannen en planningen en projecten. We zijn sparringpartner voor directie en bestuur als het gaat over strategische kaders en doelstellingen. De context van vraagstukken van inwoners en ondernemers is daarbij leidend, we zoeken naar ruimte binnen de regels. We werken in teams die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om doelen en resultaten te bereiken. In het cluster werken ongeveer 45 medewerkers.

Dit bieden wij

Werk waar jij plezier in hebt. Dat plezier bestaat uit een informele werksfeer, prettige collega’s en een afwisselende baan. Leidinggevenden geven vertrouwen en ruimte zodat jij je kunt ontwikkelen en doen waar je goed in bent.

Daarnaast 

 • Een salaris van maximaal € 4.671,- bruto per maand (schaal 10) bij een fulltime dienstverband
 • Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao Gemeenten waaronder een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% vrij te besteden aan extra inkomen, verlof of studie
 • Onze organisatie kent 21 verlofdagen bij een fulltime dienstverband. Het IKB bied je de mogelijkheid om maximaal 4 weken bij te kopen
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werk
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, deze kan na 1 jaar omgezet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Variabele werktijden onafhankelijk van plaats en tijd, dus ook mogelijkheden om thuis te werken. De thuiswerkvergoeding bedraagt € 2,- per dag
 • Deelname aan pensioenregeling van het ABP.

Wil je meer weten over deze functie?

Dennis Weda (Beleidsadviseur) kan je alles vertellen over deze functie. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 18 10 58 88.

Heb je vragen over de procedure? Dan kun je contact opnemen met Marja Snel-Kroeze (adviseur HR) op 06 13 32 97 36.

Ben jij de persoon die we zoeken?

Stuur je CV en motivatie (bij voorkeur in pdf) via de button “solliciteren”.

Een assessment maakt deel uit van de procedure. Kom je bij ons werken, dan vragen we een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De vacature staat open zolang deze online staat.

Werken voor de Noordoostpolder
Werken bij de lokale overheid is leuk, zeker bij de gemeente Noordoostpolder. Hier kun je je hart ophalen. Want je kunt werken voor een gemeente die volop in ontwikkeling is. Die nog dichter bij de samenleving wil staan en bewust verbinding zoekt met haar inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. En die jou daarvoor de ruimte geeft. Natuurlijk, rekening houden met de regels hoort daarbij, maar dat kan op een flexibele manier. Zo spelen we (pro)actief in op wat er leeft onder onze inwoners, samenwerkende partners en bedrijfsleven. Dit vraagt van jou de nodige vaardigheden. Goed kunnen samenwerken en een gezonde dosis creativiteit en lef zijn hiervan treffende voorbeelden. Vanzelfsprekend voel je je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijfsleven.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.