Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt Senior Landschapsarchitect/Landschapsontwerper - NVTL

Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt Senior Landschapsarchitect/Landschapsontwerper

Details

32 uur per week

Mon 6 February 2023

De gemeente Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân is een gemeente met zo’n 90.000 inwoners en zes van de elf Friese steden. Een gemeente met weidse vergezichten, open ruimte, een divers landschap en 89 kernen, allemaal met een eigen karakter en identiteit.

Onze organisatie
Als één van de grootste organisaties in Fryslân (ruim 900 medewerkers) bieden we volop kansen en uitdagingen. De organisatie bestaat uit vier grote dienstverleningsketens. Als senior landschapsarchitect werk je binnen de Keten Omgeving in het cluster Stedenbouw en landschap.
Je werkt in een enthousiast team ruimtelijke ontwikkeling met erfgoedspecialisten en beleidsmedewerkers planologie, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Je directe collega’s in het cluster stedenbouw en landschap zijn gedreven stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, ruimtelijk ontwerpers en tekenaars, met hart voor het unieke landschap van Súdwest-Fryslân.

De Keten Omgeving
Bij de Keten Omgeving staat de klant/initiatiefnemer centraal. In onze snel veranderende samenleving verwachten inwoners van de gemeente flexibiliteit, dienstverlening, creativiteit en innovatie. Leidende principes van de keten Omgeving zijn:
• samen plannen maken;
• de leefomgeving is van ons allemaal;
• veranderkracht;
• minder regels en kortere procedures;
• integraal, simpel en ook maatwerk waar nodig.

Wat verwachten wij
Het cluster stedenbouw en landschap is op zoek naar iemand met ruime ervaring als landschapsarchitect of -ontwerper. Je ben sterk in het ontwerpen van beleid en strategische en tactische integrale, ruimtelijke oplossingen voor complexe opgaven. Je bent analytisch en denkt conceptueel, je bent precies en consistent in de uitwerking en je bent een afmaker. Je hebt ruime ervaring met complexe projecten, landschapsbeleid en multidisciplinaire teams, bij de overheid en ontwerpbureaus. Je kent de landschappelijke impact en ziet de kansen bij uiteenlopende thema’s zoals wonen, werken, recreatie, klimaatadaptatie, water, energietransitie, natuur en biodiversiteit. We vragen van jou dat je weet wat er speelt en dat je die kennis toepast in je dienstverlening. Je denkt mee, beweegt mee, bent flexibel en durft regels ter discussie te stellen.

Wat bieden wij
We bieden je een uitdagende periode, waarin je de ruimte krijgt om jouw visie op de omgevingskwaliteit te tonen. Je staat aan de basis van een goede landing van majeure ontwikkelingen in de landelijke omgeving en kunt hier je stempel op drukken. Een veelzijdige en zelfstandige rol waarin je alle vaardigheden kunt tonen en kunt excelleren.

Dat vraagt ook wat van jou
Je bent iemand die zelfstandig werkt en zich snel en collegiaal voegt in een nieuwe omgeving. Je houdt van de inhoud en het proces. Je bent gewend beleidsbijdragen te leveren. Je draagt de omgevingskwaliteit van Súdwest-Fryslân breed uit. Je durft er de bühne mee op. Ontwerpen en schrijven doe je zelf en je draagt actief en productief bij in co-creatieve situaties. Jouw ontwerpen zijn duurzaam, bestendig en kunnen op enthousiasme van de Mienskip en de raad rekenen, want daar doe je het uiteindelijk voor.

Wat ga je doen
Als landschapsarchitect in gemeente Súdwest-Fryslân ga je je inzetten voor een diversiteit aan opgaven. Deze variëren van strategieën voor stads- en dorpsranden, boscompensatie en CO2-reductie tot een nieuwe landschapsvisie en het inpassen van duurzame energiemaatregelen. Je vertaalt en integreert de kwaliteiten van het landschap. Je werkt samen en spreekt de taal van beleidsontwikkelaars en bestuurders. Jouw bijdrage positioneert de ontwerpkracht van het cluster stedenbouw en landschap verder binnen de organisatie en in ontwikkelingen.

Profiel Landschapsarchitect/ Landschapsontwerper
• HBO/ WO werk- en denkniveau, een afgeronde opleiding in Landschapsarchitectuur of landschapsontwerp;
• Ruime ervaring en aantoonbare affiniteit met het inrichten van de openbare ruimte, we ontvangen graag jouw portfolio.
• Registratie als landschapsarchitect (SBA) of aantoonbare ervaring.
• Een ondernemende, praktische, zelfstandige, enthousiasmerende en creatieve instelling.
• Je bent in staat om nieuwe ontwikkelingen (zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie) te volgen en toe te passen.
• Je denkt en werkt integraal.
• Je kunt je eigen plannen overtuigend presenteren, waarbij je inspeelt op de informatiebehoefte van de groep die je voor je hebt (bewoners, bestuur, politiek);
• Je bent in staat om soepel samen te werken met stedenbouwkundigen, beleidsmedewerkers, projectleiders en beheerders.
• Je bent vertrouwd met het adviseren van bestuurders, het opstellen van adviezen, projectmatig werken en bewonersparticipatie.
• Je hebt ervaring met co-creatieve werkmethodes en ontwerpend onderzoek.
• Je beschikt over een korte, heldere schrijfstijl en goede digitale en analoge schetsvaardigheden.
• Je bent in het bezit van veelzijdige adviesvaardigheden, verbindend vermogen en je bent in staat je werk en vraagstukken te ordenen, te structureren, te bewaken en presenteren.
• Je basiskennis is op orde. Je hebt brede plantenkennis en kent je materialen.
• Je hebt relevante kennis van en ervaring met Illustrator, Photoshop, Sketch up, bij voorkeur met ArcGIS en natuurlijk Office programma’s.

Taken
• Landschapsarchitectonische inbreng in beleidsontwikkeling, gebiedsprojecten en -visies.
• Het formuleren van landschaps-architectonisch beleid door de schalen heen.
• Het adviseren over het inrichten van het landschap en de openbare ruimte, in nauwe samenwerking met de collega’s van de ketens omgeving, ruimte en ontwikkeling.
• Zelfstandig en co-creatief ontwerpen van landschapsvisies en -plannen.
• Het integraal adviseren over de omgevingskwaliteit in diverse verbanden.

Wij bieden
• Een tijdelijke functie met uitzicht op een vast dienstverband, in een enthousiaste en dynamische organisatie.
• De functie is ingedeeld in functieprofiel Medewerker Ontwikkeling II met een salaris van ten minste € 3.406,- (minimum functieschaal 10A) en ten hoogste € 5.372, (max. functieschaal 11) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, exclusief een individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05%;

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Harm-Jan de Hoo, Ketenmanager RO, via 06-28244788 of mailen naar h.dehoo@sudwestfryslan.nl.

Inhoudelijke vragen kunnen kan je stellen aan Jessica van Tilburg, Landschapsarchitect, via j.vantilburg@sudwestfryslan.nl

Solliciteren:
Je kunt je reactie tot en met 17 september 2022 sturen naar sollicitatie@sudwestfryslan.nl onder vermelding van het vacaturenummer OMG-2022-16