Jubileum 2022 - NVTL

Jubileum 2022

Foto: Leden van de Bond van Nederlandsche Tuinkunstenaars (BNT) tijdens de eerste algemene ledenvergadering in februari 1923 te Utrecht.

Feest!

2022: een bijzonder jaar vol evenementen, bijeenkomsten en bijzondere momenten!

In 2022 bestaat de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL) 100 jaar. De NVTL is opgericht in 1983 en voortgekomen uit de fusie van de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) en de Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (VTL). Gedurende het jaar worden er veel activiteiten, bijeenkomsten of evenementen georganiseerd die je niet mag missen.

Wat gaat de NVTL doen?

Houd deze pagina in de gaten, want binnenkort verschijnt hier meer informatie.

– Speciale editie vakblad Tuin en Landschap
NVTL viert het 100-jarig bestaan door het ontwerp van kleine en middelgrote verborgen tuinen in de schijnwerper te zetten. In het themanummer van Tuin en Landschap willen we van elk decennium uit het 100-jarig bestaan een voorbeeldtuin behandelen. Daarmee ontstaat een caleidoscoop van de tuinarchitectuur van de afgelopen eeuw. In het voorjaar vroegen wij onze leden hun mooiste verborgen tuinen van Nederland in te zenden. Uit alle inzendingen werden 20 tuinen in stemming gebracht en de 10 representatieve tuinen van de afgelopen 100 jaar werden gekozen. Het is een overzicht geworden van particuliere tuinen, binnenruimten van bedrijven, buitenplaatsen en een dakterras. Van deze 10 tuinen volgt een interview met de ontwerper/beheerder en een fotoreportage ter plekke, tijdens het zomerseizoen van 2021. De publicatie verschijnt eind november 2021.

РEvent estafette 

– Bomen planten