NVTL: Bomenactie - NVTL

NVTL: Bomenactie

do 20 mei 2021

Het landschap bindt ons allemaal: om te genieten, om te bestuderen, ons vakgebied uit te oefenen. Het landschap staat echter onder druk door de wijze waarop de mens hier mee omgaat. Daarom is actie vereist, een kleine bijdrage in het terugdringen van de achteruitgang in biodiversiteit en een bijdrage in het aanpakken van de klimaatverandering.

Daarom planten we ruim 10.000 bomen (100 x 100) ter ere van ons 100 jarig bestaan in 2022.

Op 22 april 2021 tijdens de World Earth Day en de Landschapstriënnale hebben we alvast een eerste boom geplant in het natuurgebied de Scheeken, een historische plek voor de landschapsarchitectuur. R.J. Benthem maakte hier een plan om het middeleeuwse landschap te versterken met laan en bosstructuren.


Op de foto: Directeur MTD Han Thijssen en de wethouder van Boxtel.

De bomen die we in het najaar 2021 aanplanten zijn inheems en gebiedseigen. Er is een genenbank van populier en gebiedseigen bomen waaruit dit plantmateriaal wordt opgekweekt. Mogelijk sluiten we aan bij de reeds gerealiseerde aanplant van de meerstammige Fladderiep.

Oproep aan NVTL leden/partners

Help mee 2 tot 3 ha bos te realiseren en sponsor een of meerdere bomen. Heb je bedrijven waar je veel mee samenwerkt, roep ze dan ook op mee te doen!

Voor € 7,50 planten we een boom uit jouw (bureau)naam.
Voor € 25,00 planten we een groot formaat boom uit jouw (bureau)naam.
De bedragen zijn incl. btw.

Vul het formulier in om de sponsorbijdrage te bevestigen en jouw bomen te reserveren. Je ontvangt daarna op kort termijn de factuur per e-mail.

Formulier Bomenactie

  • Voorbeeld:
    10 x € 7,50
    3 x € 25,00 (groot formaat boom)
  • Geef aan hoe je in het sponsoroverzicht vermeld wilt worden.