De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid is van deelname uitgesloten. Opdrachtgevers die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven tot woensdag 13 december 2017 om 17.00 uur. De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury waarin zitting hebben:

  • Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter zonder stemrecht);
  • Eric Alink, journalist en tekstschrijver, stadschroniqueur van Den Bosch;
  • Pieter Jannink, stedenbouwkundige bij het bureau Must;
  • Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe;
  • Annette Marx, architect bij Marx & Steketee Architecten;
  • Floor Milikowski, zelfstandig onderzoeksjournalist en programmamaker;
  • Petra Rutten, directeur wonen bij Frame Vastgoed;
  • Peter Veenstra, landschapsarchitect bij Lola landscape architects;
  • Peter Paul Witsen (secretaris zonder stemrecht).

 

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW en I&W. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen. Alle deelnamevoorwaarden en het digitale inschrijfformulier zijn te vinden op www.goudenpiramide.nl.