Naar aanleiding van de lezing van op de BNSP/NVTLdag in pakhuis de Zwijger te Amsterdam op 6 februari j.l. interviewden NVTL PR commissielid en WuR onderzoeker Theo van der Sluis voor Tijdschrift Landschap (jrg 37, 2020(2): p74-79) over natuurinclusief Nederland anno 2120!