Nationale delegates op de World Council van de Internationale Federatie van Landschapsarchitecten (IFLA) 2020 onderschreven een verklaring die de wereldwijde focus van het beroep van landschapsarchitect op gezondheid en de positieve acties die ze kunnen ondernemen ter ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling SDG 3 van de Verenigde Naties, versterkt: Zorg voor een gezonde levens en bevorder het welzijn voor alle leeftijden. "Landschapsarchitecten hebben grote vooruitgang geboekt bij het bepleiten via beleid en met praktijk voor duurzame ontwikkeling uitgaande van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN", aldus IFLA-voorzitter James Hayter.