Emeritus-hoogleraar Landschapsarchitectuur Meto Vroom wint de Bijhouwerprijs 2014

De Bijhouwerprijs 2014 voor bijzondere verdiensten voor de Nederlandse landschaps-architectuur is toegekend aan Meto Vroom, emeritus hoogleraar Landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit.

De Bijhouwerprijs is een initiatief van de Stichting NHBOS ter bevordering van de Landschapsarchitectuur en wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Het bestuur van de stichting vraagt met deze toekenning aandacht en erkenning voor de decennialange inzet van Vroom voor de wetenschappelijke, methodologische aspecten van het vak in de context van de ruimtelijke ordening, de landinrichting en de waterstaat. Zijn missie was de maatschappelijk relevantie, de ruimtelijke impact en de inhoudelijke verifieerbaarheid van de vakbeoefening te vergroten. Tijdens zijn hoogleraarschap zijn honderden landschapsarchitecten opgeleid en groeide de beroepsgroep uit van een kleine ambachtelijke kring tot een volwaardige, dienstbare en gedifferentieerde discipline. Na zijn emeritaat zette Vroom zijn werk gewoon voort: hij bracht diverse vakpublicaties uit en was, dankzij zijn internationale netwerk, de drijvende kracht achter de totstandkoming van de jaar-boekenreeks Landscape Architecture Europe.

De Bijhouwerprijs bedraagt 25.000 euro en een massief zilveren wisselbokaal en is eerder uitgereikt aan landschapsarchitect Michael van Gessel, aan WEST8 Urban Design and Landscape Architecture en aan de groep landschapsontwerpers van het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdagmiddag 12 september 2014, geprogrammeerd in het kader van de Landschapstriënnale Park Lingezegen, zal de prijs aan de laureaat worden overhandigd. Tijdens die bijeenkomst zal de Bijhouwerlezing worden uitgesproken door dr. Marinke Steenhuis, onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van landschappelijk en gebouwd erfgoed.

Nadere informatie over het programma zal rond de zomer verschijnen.

Meer informatie over de stichting NH BOS