TU Delft studenten met installatie 'Foresea' op Oerol festival 2016

Oerol 1

Foresea is een installatie voor Oerol festival 2016 gemaakt door 12 master studenten bouwkunde van de TU Delft. Het ontwerp heeft als thema het stijgen van de zeespiegel. Doormiddel van het beantwoorden van stellingen proberen de studenten bij de bezoekers van Oerol een discussie los te maken over dit thema, een probleem waar wij met ons allen verantwoordelijk voor zijn. Ook laten ze de bezoekers weten wat nu eigenlijk precies de consequenties zijn van de zeespiegel stijging en creëren ze meer bewustzijn over de middelen die wij zelf als mens kunnen inzetten om een verschil te kunnen maken.

De installatie bestaat uit een totaal van 57 stalen palen van 6 meter hoogte die op het strand van Hoorn, Terschelling, zijn geplaatst. Elke paal is voorzien van een andere stelling. De bezoekers worden gevraagd om naar twee palen te gaan en de twee bijbehorende stellingen te beantwoorden. Wanneer zij hun antwoord hebben doorgegeven krijgen zij een blauw touw die zij dan vervolgens mogen spannen tussen de twee palen. De hoogte waarop de touwen bevestigd worden, wordt bepaald door de mate waarin de bezoekers het eens of oneens zijn met de stelling. Elke bezoeker werkt op deze manier mee aan het maken van een zee aan touwen.

Naast het beeld dat met het beantwoorden van de vragen wordt creëert worden ook alle antwoorden die op de stellingen gegeven worden bijgehouden. Samen met de informatie over de leeftijd, geslacht en woonplaats van de bezoekers wordt er gekeken of er interessante conclusies gemaakt kunnen worden.

Zijn de bezoekers van Oerol zich bewust van het probleem dat zeespiegelstijging met zich meebrengt en zijn zij bereid zich aan te passen om zeespiegel stijging te verminderen?

Oerol 2

 Oerol 3