Persbericht

Branchevereniging VHG en NVTL pleiten voor Deltaplan Groen

Branchevereniging VHG en NVTL hebben een aanzet gemaakt voor een groene paragraaf in het Regeerakkoord van het volgende Kabinet, dat na de verkiezingen op 15 maart aanstaande gevormd zal worden. Ze presenteerden die op dinsdag 4 oktober in postervorm tijdens de Groene Poortbijeenkomst met Tweede Kamerleden in Perscentrum Nieuwspoort. De verenigingen pleiten voor een Deltaplan Groen. De verantwoordelijkheid voor de realisatie ervan moet in handen zijn van een nieuwe Minister van Groen.

Het Deltaplan Groen bevat concrete suggesties voor meer groen in tuinen en de openbare ruimte. Zo kunnen financiële prikkels – waaronder de lage btw op hoveniersdiensten – helpen meer levende tuinen aan te leggen. Ook zijn er acties opgesomd voor groen in, om, op en aan gebouwen.

Doelstellingen
Volgens VHG en NVTL moet het deltaplan de milieudoelstellingen van het klimaatakkoord realiseren en de biobased economie stimuleren. Ook ondersteunt het programma het behoud en herstel van biodiversiteit en bevordert het de gezondheid en het welbevinden van de bevolking.

Raamwerk
VHG-directeur Egbert Roozen over dit initiatief: “Er is veel energie in Nederland om de leefomgeving te vergroenen, maar we missen op nationaal niveau beleidskaders en raamwerken waarbinnen alles samenvalt. Daarom zijn we zo ambitieus geweest om alvast een groene paragraaf te schrijven voor het Regeerakkoord van het volgende Kabinet. Om de coalitiepartijen na de verkiezingen te helpen.”

Brede samenwerking
De initiatiefnemers stellen dat een brede samenwerking nodig is om een groene, levende delta te realiseren. Van overheid, financiers en kennispartners tot architecten, uitvoerders en eindgebruikers.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, telefoon: (030) 659 55 50.

Foto: Branchevereniging VHG en NVTL overhandigen de poster met de uitgangspunten van het Deltaplan Groen aan de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi, Henk Leenders (beiden PvdA) en Erik Ziengs (VVD) tijdens de Groene Poortbijeenkomst in Nieuwspoort Den Haag.

Over Groene Poort
Groene Poort brengt vier disciplines op één platform bij elkaar: politiek, bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten. Genodigden zijn leden van de Eerste en Tweede Kamer, functionarissen bij de rijksoverheid, portefeuillehouders bij provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, kennisinstituten, bestuursleden van brancheorganisaties en directies en commissarissen van groenbedrijven met een branchevertegenwoordigende functie. De volgende Groene Poort vindt plaats in het voorjaar van 2017. Groene Poort is een gezamenlijk initiatief van Branchevereniging VHG en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), in samenwerking met Zuydgeest Communicatie.

Download hier de poster

 

NVTL logo 

 Groene poort   VHG