Nieuw standaardwerk voor stedenbouw en ontwerp:Prettige plekken

Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare Ruimte

Hoe maak je succesvolle openbare ruimtes? Dat wil zeggen: openbare ruimtes die goed gebruikt en gewaardeerd worden en bijdragen aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad.

Prettige Plekken – Handboek Mens & Openbare Ruimte laat aan de hand van vele (goede en minder goede) voorbeelden in binnen- en buitenland zien welke ruimtelijke factoren samenhangen met een prettige openbare ruimte. De vele feiten, weetjes en de foto’s uit meer dan vijftig steden bieden inspiratie voor een succesvol ontwerp, ook op de lange termijn.

Een brede expertgroep met onder andere Sjoerd Soeters (PPHP), Bernadette Janssen (BVR) en Albert Koolma (hoofd landschapsarchitectuur Gemeente Den Haag) waren betrokken bij de totstandkoming van het handboek. Het handboek is handig gerubriceerd met praktische richtlijnen op blok-, buurt- en stedelijk schaalniveau en voor pleinen en parken. Het is hiermee toepasbaar voor programmma’s van eisen en ontwerp van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en planologen.

Albert Koolma:

'”De handboeken openbare ruimte die ik ken zijn vanuit beheerbaarheid en niet vanuit gebruik geschreven. De benadering van Prettige Plekken past veel meer in deze tijd.”

Auteurs: Bureau KM – adviseurs gebruik openbare ruimte: Kyra Kuitert en Rosemarie Maas: www.bureaukm.nl

Het handboek is te bestellen via: www.prettigeplekken.nl