Plandag 2019 "Meer met Meer"

Stadsregio Turnhout
Datum
do 23 MEI

Beschrijving

Meer uitdagingen, meer actoren, meer middelen. Anno 2019 wordt de ruimtelijke professional voor nieuwe uitdagingen gesteld. Hoe koppelen we uiteenlopende ruimtevragen aan maatschappelijke transities? Hoe krijgen we de hele samenleving mee? Hoe brengen we opgaven en stakeholders samen in ruimtelijke transformaties? En hoe bekostigen we die op een haalbare en correcte manier? PlanDag 2019 is voor Nederlandse en Belgische vakgenoten het moment om ervaringen, kennis en inzichten uit te wisselen.

 

Op 23 mei komen we samen in Turnhout. Deelnemen met een bijdrage wordt zeer gewaardeerd, maar net zoals voorheen ben je ook zonder bijdrage van harte welkom.

 

Thema

 

Het gaat goed, met de economie, met ons algemeen welzijn. In onze ruimtelijke keuzes krijgt ruimtelijke kwaliteit opnieuw aandacht en laten we niet-monetaire waarden zoals duurzaamheid, collectiviteit en circulariteit steeds vaker meewegen. Een ideale tijd dus, om echt werk te maken van de grote transities waar onze huidige maatschappij voor staat: klimaat, energie, mobiliteit, digitalisering, inclusiviteit, om er enkele te noemen.

 

Een goed draaiende economie zorgt echter voor zowel tijds- als ruimtedruk. Bovendien stapelt zich, samen met de opgaven, ook het aantal te betrekken actoren op. En toch... zijn er mensen die om diverse redenen afhaken. Ervoor zorgen dat iedereen in de genoemde transities mee kan en mee wil, dat vereist een transitie op zich.

 

"Meer met meer": hoe doen we dat? Wie betaalt ruimtelijke transformaties? En bepaalt die ze ook? Van wie is de ruimte? Hoe hou je onder toenemende stedelijke druk nog ruimte open of ongedefinieerd? En wat vergt dit van de ruimtelijke professional? Deze en andere vragen liggen op tafel op 23 mei.

 

Meer info: Thema & subthema's

 

Bijdragen

Dien een Paper (max. 10 pagina's) in en lever je wetenschappelijke of onderzoeksmatige bijdrage aan het debat. Maak in een Opinie (2 à 4 pagina's) je professionele visie en standpunten kenbaar. Of deel je concrete praktijkvoorbeelden en vraagstukken via een Praktijkbespreking (2 à 4 pagina's). Bij aanmelding voor de PlanDag (mogelijk vanaf 14 januari) geef je aan of je al dan niet een bijdrage wil indienen en, zo ja, dewelke.

 

Dien je een Paper in, dan kan je meedingen naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog.

 

Info en instructies: Bijdragen & awards

 

Deadlines

30 januari 2019: indienen abstract (max. 250 woorden)
10 april 2019: indienen volledige bijdrage

 

 
 
 
 

Aanmelden en betalen voortaan in één beweging

We werken er nog even aan, maar vanaf 14 januari zal je je op onze website kunnen aanmelden voor PlanDag 2019. Opgelet: dat zal gebeuren volgens een nieuwe procedure, waarin je onmiddellijk naar het betaalplatform zal worden geleid.

 

Locatie: Turnhout

Gaststad voor de PlanDag is dit jaar de Stadsregio Turnhout, het stedelijk hart van de Kempen. Het voor Vlaanderen innovatieve samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar is in 2004 ontstaan vanuit de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout. De gemeenten realiseren de doelstellingen van de stadsregio sindsdien gezamenlijk en vanuit één geïntegreerd verhaal.

 

De dag zal doorgaan in Cultuurhuis De Warande, op vijf minuten stappen van station Turnhout. Vanuit Nederland is er een vlotte busverbinding met het station Tilburg.

 

Meer info: Stadsregio TurnhoutDe Warande