Collegereeks Academie voor landschap

Datum
wo 16 SEP

Beschrijving

Vooraankondiging;  16 & 30 september 2020 en 28 oktober 2020

WLO, Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek, ontwikkelt ook dit jaar in samenwerking met NVTL een college reeks. Drie middagdelen, waarin experts inleidingen verzorgen, uitwisseling tussen deelnemers tot stand komt en de inhoud vertaald wordt naar toepassing in de praktijk. De collegereeks gaat ieder jaar in op een actueel thema, dit jaar is dat Landschapspijn, en is bedoeld om kennis en kunde vanuit het WLO en NVTL netwerk wijder beschikbaar te maken voor mensen die professioneel betrokken zijn bij het landschap. De activiteiten kunnen als bijscholing voor landschapsarchitecten worden opgetekend bij de NVTL. Kernbegrippen die dit jaar in de colleges aan de orde komen zijn: Landschappelijke verandering, Biodiversiteitsverlies, Klimaatverandering, Vervreemding van landschap en natuur. Binnenkort kun je je inschrijven via NVTL, we houden je op de hoogte