> Introductie

Het landelijk Dagblad is een jaarlijkse themakrant die de NVTL publiceert rondom het dan lopende jaarthema. Het doel is om op een laagdrempelige manier een breed publiek aan te spreken op de meerwaarde van een goede landschapsarchitectonisch ontwerp.

De Oplage van het landelijk dagblad bedraagt 10.000 stuks. De krant wordt tijdens beurzen, via bibliotheken, overheden en andere organisaties verspreid.

> Laatste editie

In 2010 is het Landelijk Dagblad verschenen ter gelegenheid van de vakbeurs de Dag van de Openbare Ruimte (Expo Houten, 13 &14 oktober). Het geeft een tussenstand van het vakdebat over Metropolitane parken, het jaarthema van de NVTL in 2010.

In het Landelijk Dagblad laten we een aantal mensen aan het woord die op verschillende schaal- en abstractieniveaus bezig zijn met reflectie op en de realisatie van Metropolitane Parken.

Download hier de laatste editie (2010)

> Archief

Het landelijk dagblad van 2007 en 2008 is te downloaden. Oudere exemplaren zijn soms nog in hardcopy te verkrijgen via het secretariaat van het NVTL. 

> 2008: Vormgeven met water/Transforming with water
> 2007: Young Urban Design
> 2006: Urban Design
> 2005: Tuinarchitectuur: tussen schijn en werkelijkheid
> 2004: Tuinarchitectuur: ontwerpen en beleven
> 2003: Tuinarchitectuur
> 2002: Werklandschappen
> 2001: Werklandschappen
> 2000: Landelijk dagblad 3
> 2000: Landelijk dagblad 2
> 1999: Landelijk dagblad 1