Betrokenheid NVTL

De NVTL is nauw betrokken bij de vernieuwing van de regelingen die horen bij de Wet op de Architectentitel. Bureau Architectenregister heeft in dit proces de leidende rol als centraal uitvoeringsorgaan.
 
In de voorbereidingsfase heeft de NVTL deelgenomen aan de werkgroep WAT. In de periode 2011-2012 heeft de NVTL daarnaast op verzoek van Bureau Architectenregister ook namens de beroepsgroep een aantal  formele reacties gegeven op de nieuwe conceptregelingen. In december 2012 zijn de belangrijkste regelingen vastgesteld. Vanaf dat moment zal voor de NVTL vooral de implementatie van de BeroepsErvaringsPeriode (BEP) de nodige inzet vragen. De NVTL zal hier gevraagd en ongevraagd op adviseren en samen met de andere beroepsverenigingen een bijdrage leveren bij het verder vergroten van de bekendheid en het draagvlak voor deze nieuwe organisatie van de toekomstige beroepspraktijk.
 

Reacties NVTL op concept regelingen

Onder dit dossier zijn de belangrijkste adviezen en reacties van de NVTL gebundeld.  Tijdens de implementatiefase zal dit worden aangevuld met meer informatie.  Voor alle informatie over de Wet op de Architectentitel, de BEP en de verschillende regelingen verwijzen wij naar Bureau Architectenregister.
 
2011
 
2012
 
2013